Egzamin dyplomowy w Kolegium Pracowników Służb Społecznych

Egzamin dyplomowy w Kolegium Pracowników Służb Społecznych

W warunkach szczególnego reżimu sanitarnego 24 czerwca 2020 roku odbył się w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku – Kamiennej egzamin dyplomowy. Swoje projekty rozwiązywania różnych problemów społecznych zaprezentowało 15 absolwentów kierunku “pracownik socjalny”.

Wszyscy zdający wykazali się dużą znajomością lokalnych problemów i kwestii społecznych, strategii ich rozwiązywania, przepisów prawa stosowanych w pomocy społecznej oraz zaprezentowali najnowszą wiedzą z zakresu pracy socjalnej.

W pracach komisji powołanej przez dyrektora kolegium obok promotorów i recenzentów projektów dyplomowych uczestniczyła także dr Małgorzata Porąbaniec, która jest opiekunem naukowo – dydaktycznym kolegium z ramienia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Kolegium Pracowników Służb Społecznych kształcące w zawodzie pracownik socjalny jest szkołą publiczną, prowadzoną przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. W Skarżysku – Kamiennej funkcjonuje od 2006 r. Aktualnie prowadzony jest elektroniczny nabór na nowy rok szkolny  dostępny na stronie internetowej Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku – Kamiennej https://www.ckziu.pl/pracownik-socjalny/ Nauka na kierunku pracownik socjalny jest bezpłatna zarówno w systemie dziennym jak i zaocznym. Obecnie Kolegium Pracowników Służb Społecznych prowadzi również nabór na kurs specjalizacyjny (równoznaczny ze studiami podyplomowymi) w zakresie organizacji pomocy społecznej.

Galeria zdjęć