Fundusze europejskie zmieniają region!

Fundusze europejskie zmieniają region!

– Nie straciliśmy do tej pory ani jednego euro. Jako jeden z pierwszych regionów rozliczyliśmy poprzednią perspektywę i wiemy jak to robić – mówi marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas. W obecnej perspektywie finansowej w ramach RPO dla województwa świętokrzyskiego zabezpieczono 6 mld zł. Na półmetku wdrażania Programu wykorzystaliśmy już połowę tych pieniędzy. Chwalą nas przedstawiciele Komisji Europejskiej, a sukcesy w niezależnych rankingach potwierdzają, że efekty unijnych inwestycji ostatnich lat są coraz bardziej widoczne.


W poprzedniej unijnej perspektywie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwo świętokrzyskie wykorzystało prawie 17 mld zł, z czego ponad 9,5 mld stanowiły środki unijne. Najwięcej przeznaczono na transport, ochronę środowiska, edukację i rozwój firm. Przełożyło się to bezpośrednio na wskaźniki gospodarcze województwa. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy wzrosła dwukrotnie w ciągu ostatniej dekady. Jednocześnie w ciągu 15 laty przybyło ponad 12 tys. nowych firm.

Zmiany widać na każdym polu!

To, jak fundusze europejskie w ostatnich latach zmieniają Świętokrzyskie, widać praktycznie w każdej dziedzinie, w miastach i na wsiach w całym regionie. Chęciny ze zrewitalizowanym rynkiem, nową halą sportową, renowacją Zamku Królewskiego czy odrestaurowany Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego w Sandomierzu zachwycający funkcjonalnością – takie przykłady można mnożyć.
W cieniu zabytków, które też dzięki funduszom europejskim zmieniają swoje oblicze, powiększa się przestrzeń do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów. Powstają nowe atrakcje turystyczne, nowe szlaki rowerowe, które z roku na rok przyciągają coraz więcej odwiedzających. To również za sprawą bogatej oferty produktów turystycznych i inwestycji w infrastrukturę. Turyści doceniają bezpieczne parkingi, udogodnienia na szlakach, profesjonalną informację.
Powstają oczyszczalnie ścieków, inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii. Fundusze wspierają ekologiczny transport i rozwój ekoinnowacji w firmach. Dobre drogi, nowe tereny inwestycyjne, nowoczesna komunikacja pomagają rozwijać świętokrzyską gospodarkę. Ułatwiają tworzenie nowych firm i wspierają rozwój istniejących. Dzięki unijnemu wsparciu dochodzą do skutku bardzo oczekiwane przez mieszkańców inwestycje, jak ostatnio budowa łącznicy w Czarncy czy nowej przeprawy mostowej w Nowym Korczynie, która już za dwa lata połączy Świętokrzyskie i Małopolskę.
Fundusze europejskie zmieniają też życie każdego z mieszkańców, bo inwestowane są w szkoły, przedszkola czy szpitale, z których korzystamy wszyscy. Powstają placówki, o których marzy każdy rodzic: bezpieczne, nowoczesne, świetnie wyposażone. Cieszy nowa siedziba Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach, rozrastające się kampusy dwóch największych uczelni – Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Politechniki Świętokrzyskiej. Mamy też przykłady znakomitego funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego – Baseny Mineralne Solec-Zdrój, które, sprzedając 240 tys. biletów rocznie, wymieniane są w dziesiątce najlepszych atrakcji turystycznych świętokrzyskiego.
Fundusze Europejskie to też – a może przede wszystkim – inwestycje w człowieka, w jego kompetencje, kwalifikacje i umiejętności. To miliony euro wydane na staże, praktyki u przedsiębiorców, kursy językowe, komputerowe, specjalistyczne szkolenia i stypendia dla najzdolniejszych uczniów i studentów.

Świętokrzyskie wśród najlepiej inwestujących!
Tempo dotychczasowego rozwoju i efektywność wydawania pieniędzy potwierdzają sukcesy w niezależnych rankingach i zestawieniach oraz pochwały przedstawicieli Komisji Europejskiej, którzy monitorują wykorzystywanie unijnych funduszy przez polskie regiony.
Województwo świętokrzyskie zajęło 4 miejsce w Polsce w ostatniej edycji prestiżowego rankingu miesięcznika „Wspólnota” pn. „Wydatki inwestycyjne samorządów w latach 2015-2017”. Płaszczyzną porównania województw była średnia wartość inwestycji z ostatnich trzech lat, podzielona przez liczbę mieszkańców. Również w poprzednich latach nasz region mieścił się w czołówce wielu innych rankingów „Wspólnoty”. Świętokrzyskie zajęło I miejsce w kraju w Rankingu Inwestycyjnym Województw, które w latach 2011 – 2013 dokonały największych inwestycji w infrastrukturę techniczną, a takie inwestycje bezpośrednio przekładają się na podniesienie jakości życia mieszkańców.

Świetna współpraca z Komisją Europejską
Mimo że w ostatnich miesiącach przedstawiciele rządu otwarcie krytykują samorządy województw za zbyt wolne wydawanie środków unijnych i straszą, że część trzeba będzie zwracać – przedstawiciele Komisji Europejskiej, którzy nadzorują wykorzystywanie Regionalnych Programów Operacyjnych przez polskie regiony, zupełnie nie podzielają tych obaw, a wręcz przeciwnie – chwalą Świętokrzyskie.
Anna Modzelewska z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej na początku października br. mówiła w Kielcach, że zestawienia i statystyki nie pokazują obecnie dużych rozbieżności między polskimi regionami jeśli chodzi o tempo wydatkowania środków. Pewne rozbieżności widać na poziomie kontraktacji, ale już na poziomie płatności nie ma dużych różnic.
– Mam obraz regionu jako miejsca bardzo żywego, pełnego energii i wizji na przyszłość. Jesteśmy z wami i będziemy wam towarzyszyć w dalszych pracach nad tym, aby jak najlepiej budować przyszłość regionu – zapewniał Marc Lemaître, Dyrektor Generalny DG REGIO Unit ds. polityki miejskiej i regionalnej Komisji Europejskiej podczas tegorocznej wizyty w województwie świętokrzyskim, po zapoznaniu się, jak region wykorzystuje unijne wsparcie.
Sukcesem zakończyły się też ostatnie renegocjacje władz województwa z Komisją Europejską. Kwotę 290 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 przesunięto na działania, w których jest największe zapotrzebowanie. Zyskają m. in. przedsiębiorcy oraz ochotnicze straże pożarne.
– Tymczasem ostatnio w przestrzeni publicznej coraz częściej pojawiają się zarzuty co do sprawności wydatkowania unijnych pieniędzy przez województwa – mówi marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, podkreślając, że nie ma żadnych podstaw do takich zarzutów.