IX Spotkanie Europejskiego Klubu Prasowego w Brukseli

IX Spotkanie Europejskiego Klubu Prasowego w Brukseli

Europejski Klub Prasowy, którego gospodarzem jest Przedstawicielstwo Niemieckiego Landu Hessen w Brukseli to forum, na którym dziennikarze z państw członkowskich komentują aktualne wydarzenia w polityce Unii Europejskiej. Moderatorem tych spotkań jest Michael Stabenow, korespondent opiniotwórczego dziennika „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Tematem ostatniego spotkania  były oczekiwania wobec Komisji Europejskiej w ostatnim roku przewodniczenia jej przez Jean-Claude’a Junkera oraz przyszłość UE27, po Brexit’cie, na tle ogólnej sytuacji geopolitycznej.

Tegoroczną dyskusję w Europejskim Klubie Prasowym obserwował w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, przedstawiciel funkcjonującego w ramach Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli, Konrad Cedro.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego zgodzili się, że najważniejszą kwestią w nadchodzących miesiącach są ostateczne warunki, na jakich Wielka Brytania opuści Unię Europejską w dniu 29.03.2019 r. Paneliści byli podzieleni w swych opiniach co do „miękkiego” (z ewentualnym porozumieniem z krajami UE27) bądź „twardego” (bez porozumienia) Brexit’u. Mimo nieuchronnie zbliżającej się daty rozstania z UE, głównym punktem spornym pozostaje status granicy pomiędzy Irlandią i Irlandią Płn. Unia Europejska zdecydowanie sprzeciwia się odtworzeniu rzeczywistej trwałej granicy pomiędzy tymi dwoma obszarami politycznymi.

Drugim przewodnim tematem dyskusji była nowa polityka imigracyjna Unii Europejskiej oraz bezpośrednio z nią związane bezpieczeństwo i stabilność rozwoju UE27. Tu niewątpliwie najważniejszym priorytetem pozostaje dalsze wzmocnienie Strefy Schengen, poprzez jeszcze bliższą współpracę wszystkich krajów członkowskich, co umożliwi stworzenie spójnej i w pełni przewidywalnej polityki imigracyjnej. W konkluzji komentatorzy zgodzili się z przewodnią tezą z przemówienia Przewodniczącego Junkera o stanie UE z dnia 12.09.2018 r., że najlepszym sposobem dla zrealizowania tych celów jest dalsza pogłębiona integracja i solidarność, jako gwarancja dalszego dynamicznego rozwoju Unii Europejskiej w dobie globalizacji.

Spotkanie w Europejskim Klubie Prasowym było okazją do nawiązania kontaktów roboczych z Przedstawicielem Landu Hessen w Brukseli, Friedrichem von Heusingerem.

Lokalizacja