Untitled Design

Gmina Chęciny Innowacyjną Gminą 2018

Zakończyła się siódma edycja Plebiscytu Moje Innowacyjne Otoczenie – Moja Innowacyjna Gmina, którego organizatorem był Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Laureatem Plebiscytu została Gmina Chęciny, nagrodzona za przedsięwzięcie pn.  „Chęciny – Gminą kształtującą kluczowe kompetencje mieszkańców. Budowa lokalnej strategii oświaty w Gminie Chęciny”.

Do udziału w tegorocznej edycji zgłosiło się cztery gminy realizujące proinnowacyjne inicjatywy w sferze społecznej i gospodarczej.  Gmina Masłów zgłosiła przedsięwzięcie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłów”, Gmina  Chęciny projekt pn. „Chęciny – Gminą kształtującą kluczowe kompetencje mieszkańców. Budowa lokalnej strategii oświaty w Gminie Chęciny”, Gmina Strawczyn przedsięwzięcie pn. „Budowa i uruchomienie nowoczesnego przedszkola i żłobka w Strawczynie” oraz Gmina Wiślica projekt „Rewitalizacja istniejących terenów rekreacyjno-turystyczno-sportowych nad rzeką Nidą w Wiślicy”.

Kapituła Plebiscytu dokonała oceny złożonych formularzy i zdecydowała, iż tegorocznym laureatem została Gmina Chęciny, nagrodzona za przedsięwzięcie pn. „Chęciny – Gminą kształtującą kluczowe kompetencje mieszkańców. Budowa lokalnej strategii oświaty w Gminie Chęciny”. Założeniem projektu była partycypacja mieszkańców Gminy Chęciny w istotnych dla nich sprawach, włączanie społeczności lokalnej w procesy powstawania dokumentów planistycznych i podejmowania kluczowych decyzji.

Uznanie Kapituły i wyróżnienie w Plebiscycie zyskał natomiast projekt pn. Budowa i uruchomienie nowoczesnego przedszkola i żłobka w Strawczynie” zgłoszony przez Gminę Strawczyn. Założeniem projektu było wybudowanie budynku przedszkola w nowoczesnej technologii pasywnej, energooszczędnej przyjaznej ludziom i środowisku. Dzięki inwestycji 125 dzieci przedszkolnych i 20 żłobkowych objętych jest edukacją i opieką. Dodatkowymi korzyściami płynącymi z realizacji projektu jest zatrudnienie 37 osób z terenu gminy Strawczyn.

Uroczyste wręczenie nagród dla uczestników Plebiscytu będzie miało miejsce podczas Świętokrzyskiej Gali Jakości organizowanej w grudniu br.

Serdecznie gratulujemy!