Harmonogram naborów wniosków w Programie  Polska Cyfrowa na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków w Programie Polska Cyfrowa na 2016 rok

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach informuje, że Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie  w trybie konkursowym dla Programu Polska Cyfrowa na 2016 rok.

 

Wnioski dotyczą  między innymi :

Zapewnienia możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

Tworzenia lub rozwoju e – usług publicznych (A2B, A2C).

Tworzenia lub rozwoju usług wewnątrz administracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e – usług publicznych.

Przenoszenia gotowych rozwiązań IT między urzędami.

Wdrażania nowych rozwiązań IT w urzędach, w tym opracowanie i wdrożenie horyzontalnych rozwiązań możliwych do zastosowania  w całej administracji.

Działań edukacyjnych i szkoleniowych niezbędne do zapewnienia rozwiązań IT.

Cyfrowego udostępnienia ISP ze źródeł administracyjnych.

Cyfrowego udostępnienia zasobów nauki.

Działań szkoleniowych na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Innowacyjnych rozwiązań na rzecz aktywizacji cyfrowej.

Szczegółowe informacje dotyczące typów projektów mogących uzyskać dofinansowanie, terminów naborów, kwot dofinansowania  znajdują się  na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju:

Harmonogram naborów wniosków w Programie Polska Cyfrowa