Ii Świętokrzyski Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku W Kielcach (4)

II Świętokrzyski Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Kielcach

W auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbył się dziś II Świętokrzyski Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W wydarzeniu wzięły udział wicemarszałek Renata Janik i dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach Elżbieta Korus, które pogratulowały świętokrzyskim seniorom zapału, chęci oraz pięknych inicjatyw integrujących lokalną społeczność


-Drodzy, kochani seniorzy staramy się podnosić jakość życia mieszkańców regionu. Dzięki programowi współpracy z organizacjami pozarządowym możecie Państwo realizować wiele swoich pomysłów. Obecnie mamy nową perspektywę unijną i duże fundusze na tzw. włączenie społeczne i z Europejskiego Funduszu Społecznego jest 1,8 mld zł  bezpośrednio skierowane do beneficjentów, z których mogą korzystać seniorzy – mówiła wicemarszałek Renata Janik. – Jednym z naszych projektów strategicznych jest także projekt skierowany do Państwa, do seniorów z Kielc i powiatu kieleckiego. Projekt o wartości 12 mln euro. W nim wspieramy osoby aktywne, jak również osoby, które są niesamodzielne. Zachęcam Państwa do dalszej aktywności i korzystania unijnych dotacji – dodała.

Wydarzenie otworzył rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach profesor dr hab. nauk med. Stanisław Głuszek. Dr hab. Małgorzata Stawiak-Ososińska w swoim wystąpieniu przybliżyła kulisy powstania pierwszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na świecie, który został założony we Francji w Tuluzie w 1973 roku.

Uczestnicy spotkania poznali przykłady aktywności seniorów w czasie nowych technologii, dowiedzieli się jaki jest przepis na długowieczność, czyli jak w zdrowiu dożyć sędziwego wieku.
Podczas spotkania zaprezentowano działalność Otwartego Uniwersytetu Seniorów UJK oraz zapoznano się z przykładami dobrych praktyk Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Ukrainie.

Takie inicjatywy mają na celu integrację seniorów, a funkcjonowanie Uniwersytetów Trzeciego Wieku stymuluje rozwój osobisty, poprawia ich sprawność intelektualną i fizyczną. Całość wpływa na poprawę jakości życia osób starszych.

Wydarzenie zostało współfinansowane ze środków Województwa Świętokrzyskiego.