Marszałek Andrzej Bętkowski I Członek Marek Jońca Sadzili Drzewa

Informacja dot. projekt pn.: „Zakup drzew i krzewów miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenach zieleni dostępnych publicznie w województwie świętokrzyskim” realizowanego w roku 2022

W roku bieżącym wzorem ubiegłorocznej akcji sadzenia drzew i krzewów miododajnych Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zrealizował 3 edycje projektu nasadzeń drzew i krzewów miododajnych pn.: „Zakup drzew i krzewów miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenach zieleni dostępnych publicznie w województwie świętokrzyskim – 2022 r.”.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jest inicjatorem akcji, promującej bioróżnorodność, produkcję żywności ekologicznej oraz poprawę jakości środowiska w naszym regionie. Do projektu zaproszono gminy miejsko-wiejskie, wiejskie z terenu naszego województwa oraz samorządowe jednostki organizacyjne podległe marszałkowi województwa świętokrzyskiego.

Sadzenie drzew i krzewów miododajnych realizowane przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego wpisuje się w działania przyjęte przez Komisję Europejską, dotyczące rozwoju Strategii Bioróżnorodności na terenie Unii Europejskiej. Województwo świętokrzyskie obok samorządów województw podkarpackiego i wielkopolskiego jest liderem nasadzeń drzew miododajnych w Polsce. Do głównych elementów strategii na rzecz bioróżnorodności należy między innymi zwiększenie skali rolnictwa ekologicznego i elementów krajobrazu charakteryzujących się bogatą różnorodnością biologiczną na gruntach rolnych oraz powstrzymanie i odwrócenie procesu spadku liczebności owadów zapylających, a także zasadzenie 3 mld drzew do 2030 r. Wychodząc temu naprzeciw, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął 7 września 2022 roku uchwałę o rozpoczęciu projektu zmierzającego do zwiększenia liczby pszczół i innych owadów zapylających poprzez nasadzenia drzew i krzewów miododajnych.

Na sfinansowanie zadania Zarząd Województwa planowało przeznaczyć 40 000,00 zł z budżetu województwa świętokrzyskiego oraz złożono o pozyskanie dofinasowania w kwocie 20 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kiecach. Łączny budżet projektu został zaplanowany w wysokości 60 000,00 zł.

Projekt nasadzenia drzew i krzewów miododajnych realizowany jest przez województwo świętokrzyskie wspólnie z 40 gminami oraz 5 samorządowymi jednostkami organizacyjnymi podległymi marszałkowi.

W ramach realizacji projektu województwo zakupiło i przekazało samorządom oraz instytucjom 672 sadzonki drzew oraz 1 650 sadzonek krzewów. W ramach projektu na terenie województwa świętokrzyskiego posadzono następujące gatunki drzew i krzewów miododajnych:

 • lipa drobnolistna 57 szt.
 • lipa szerokolistna 50 szt.
 • lipa Moltkego 48 szt.
 • klon jawor 58 szt.
 • klon pospolity 75 szt.
 • jarząb pospolity 162 szt.
 • śliwa wiśniowa czerwonolistna 222 szt.
 • śnieguliczka biała 124 szt.
 • tawuła szara 320 szt.
 • tawuła japońska 375 szt.
 • irga błyszcząca 250 szt.
 • irga dammera 284 szt.
 • irga szwedzka 297 szt.

W akcję nasadzeń zostały włączone dzieci i młodzież ze szkół z trenu gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa świętokrzyskiego, co jest znaczącym elementem w edukacji ekologicznej i popularyzacji bioróżnorodności. Projekt sadzenia drzew i krzewów miododajnych był szeroko relacjonowany przez media jak również uczestników projektu na stronach internetowych tych podmiotów.

 • https://zoomnawies.pl/beda-sadzic-drzewa-i-krzewy-miododajne-w-swietokrzyskiem/
 • https://ckinfo.pl/beda-sadzic-drzewa-i-krzewy-miododajne/
 • https://radioplus.com.pl/region/66598-bedzie-wiecej-drzew-w-konskich-staporkowie-i-czarnieckiej-gorze
Tablica informująca o projekcie
Tablica