Informacja o debacie organizowanej przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych pt.: ,,Wyzwania polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych i ich rodzin”

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych zaprasza na debatę pt. ,,Wyzwania polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych i ich rodzin”. Spotkanie to ma na celu upowszechnienie wiedzy oraz rozwój dyskusji o kluczowych dla Polski problemach rozwojowych w kontekście polityki społecznej. Debata odbędzie się w dniu 30 września 2021 roku w godzinach 10.00 – 14.00. Wydarzenie będzie transmitowane on-line na platformie debat o polskiej polityce społecznej: https://debaty.ipiss.com.pl/