Dyrektor Sułek Omawia Propozycje Unijne

Jędrzejów konsultuje nowy unijny program regionalny

Rozpoczęły się konsultacje unijne w Jędrzejowie. Priorytety programu regionalnego na lata 2021 – 2027 staroście, wójtom i burmistrzom z terenu powiatu jędrzejowskiego przedstawiali w prezentacji – Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Katarzyna Kubicka dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego.

Województwo świętokrzyskie w rozpoczynającej się perspektywie finansowej na lata 2021 -2027 otrzyma z programu regionalnego 1 mld 403 mln euro. W ramach programu regionalnego zaplanowano siedem priorytetów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Konkurencyjna gospodarka, Region przyjazny dla środowiska, Mobilność miejska, Dostępne świętokrzyskie, Świętokrzyskie dla mieszkańców, Wspólnota i przestrzeń, Pomoc techniczna. Na projekty z tych obszarów zarezerwowano środki w wysokości ponad 1 mld euro.

Regiony mają 3 miesiące na zaprezentowanie programów regionalnych i muszą je skonsultować z mieszkająca na ich terenie społecznością. Jak poinformował dyrektor Jacek Sułek, w tym momencie trwają negocjacje Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego z ministerstwem w sprawie celów klimatycznych i wysokości finansowania tego działania. Z jego obszernych wyjaśnień wynika też, że wszystkie regiony dążą też do ujednolicenia systemów zdrowotnych.

Program regionalny przewiduje m.in. dotację na drogi w wysokości 140 mln. euro, 87 mln euro na projekty badawcze. W ramach cyfryzacji na cyfryzację placówek zdrowotnych przewidziano ponad 20 mln euro, z kolei na działania pożyczkowe dla przedsiębiorców, które już są realizowane – ponad 300 mln. euro. W przyszłości – ma być dodatkowo 90 mln. euro. Priorytetem regionu świętokrzyskiego ma być zwiększenie efektywności energetycznej budynków – ponad 120 mln. euro. Z tych pieniędzy będzie można finansować budynki należące do TBS-ów i wspólnot mieszkaniowych, ale nie obejmą one remontów spółdzielni. Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju mówił również o problemach deficytu wody w naszym regionie. Stąd będą faworyzowane wnioski na tzw. małą retencję. Mieszkańcy naszego regionu pytają, czy będą fundusze na wymianę dachów azbestowych. Jak wyjaśniał dyrektor departamentu, będą tylko fundusze na usunięcie azbestu, a nie na budowę dachu.

Z kolei w ramach priorytetu „Mobilność miejska” przewiduje się przeznaczyć 30 mln euro na komunikację miejską: w tym na budowę dworców, przystanków, zakup taboru niskoemisyjnego czy punkty naprawy dla autobusów miejskich. Priorytetem regionu są: budowa ambulatorium dla pacjentów tzw. jednodniowych przy Onkologii, budowa bloku operacyjnego w Szpitalu Zespolonym i ambulatorium dla pacjentów z rakiem płuc w Szpitalu na Czerwonej Górze.

23 ml euro planuje się przeznaczyć na infrastrukturę w turystyce i kulturze, i tu produkty muszą być zintegrowane, a gminy muszą się dogadywać między sobą, żeby np. kontynuować ścieżki rowerowe czy szlaki turystyczne. 24 mln euro ma być przeznaczone na infrastrukturę edukacyjną, 30 mln euro na rewitalizację miast. Region chce również mocno zainwestować w nowoczesną technologię do walki z rakiem, która już jest realizowana w Centrum Badań Molekularnych w Kielcach.

Z kolei dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego omawiała priorytety Europejskiego Funduszu Społecznego. Mówiła o potrzebie podniesienia kwalifikacji nauczycieli, tak by uczniowie kończący 8 klasę osiągali wyższe wyniki na testach niż ich rówieśnicy w innych województwach. Unia szczególny nacisk kładzie na rozwój szkolnictwa branżowego, stąd przewidziana kwota – 30 mln euro m.in. na wyposażenie warsztatów, płatne staże. Ponad 45% szkół w naszym województwie nie zatrudnia pedagoga ani psychologa, stąd będą fundusze na ich zatrudnienie. Przewidziane są również stypendia w kwocie 1,4 mln euro dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim, pod warunkiem, że mają nie opuszczać regionu w poszukiwaniu pracy. Ogromna kwota – ponad 72 mln euro ma być przeznaczona na aktywizację zawodową osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Nie zapomniano również o seniorach i funduszach na rehabilitację dzieci.

Cykl konsultacji społecznych potrwa do 8 listopada. W styczniu 2022 r. Urząd Marszałkowski planuje przedstawić program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego – Komisji Europejskiej .

 

Galeria zdjęć