Burmistrz Marcin Piszczek, Wicemarszałek Marek Bogusławski, Marszałek Andrzej Bętkowski

Termomodernizacja świetlic w Piaskach i Brynicy Suchej

Modernizacja świetlicy w Piaskach oraz świetlicy w Brynicy Suchej w celu zwiększenia efektywności energetycznej – marszałek Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Marek Bogusławski podpisali dziś z burmistrzem Jędrzejowa Marcinem Piszczkiem umowę na dofinansowanie termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej.

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej świetlic oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych.

– Cieszę się, że te obiekty będą zmodernizowane i będą służyć lokalnej społeczności. W sumie dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wyniesie ponad 780 tysięcy złotych – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

– Dzięki inwestycji spadnie wydalanie gazów cieplarnianych i poprawi się efektywność energetyczna budynków. Takie przedsięwzięcia wpisują się w poprawę środowiska, co ma bezpośrednie przełożenie na zdrowie i życie mieszkańców – dodaje wicemarszałek Marek Bogusławski.

W wydarzeniu wziął udział także Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

W ramach remontu zaplanowano m.in. modernizację instalacji c.o. (system grzewczy), docieplenie stropu, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, wymianę drzwi, modernizację instalacji c.w.u. (ciepła woda użytkowa), modernizację oświetlenia na energooszczędne.

Koszt całkowity projektu „Termomodernizacja budynków świetlicowych w miejscowościach Piaski i Brynica Sucha, gmina Jędrzejów” wynosi 1 385 634,49 zł. Wartość dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 ogółem to: 787 104,59 zł. Okres realizacji do 31-12-2022 roku.

Rezultaty inwestycji:

  1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 138,03 ton CO2
  2. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów: 1 435,01 GJ/rok
  3. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 1 341,66 GJ/rok
  4. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 9,10 MWh/rok
  5. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 445 971,95 kWh/rok

 

Galeria zdjęć