Kosz Słodyczy Dla Zaz

Jubileusz ZAZ Caritas Diecezji Kieleckiej

Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Kieleckiej świętuje jubileusz 10-lecia istnienia. Rocznicowe uroczystości rozpoczęła msza święta odprawiona w Kościele p.w. św. Trójcy, po której zgromadzeni przeszli do Wojewódzkiego Domu Kultury. Gratulacje dla dyrekcji ZAZ i serdeczności dla pracowników przekazała wicemarszałek województwa Renata Janik oraz dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach Elżbieta Korus.

Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Kieleckiej działa na rzecz osób wykluczonych społecznie, osób niepełnosprawnych. ZAZ obecnie zatrudnia 52 osoby niepełnosprawne, zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Wśród nich są osoby niewidome lub słabo widzące, osoby chore psychicznie oraz osoby mające znaczne problemy z poruszaniem się. Wszyscy są jednak sprawni manualnie i dzięki temu mogą aktywnie uczestniczyć w podejmowanych przez ZAZ działaniach. Dla wielu niepełnosprawnych pracowników ZAZ jest pierwszym miejscem, w którym znaleźli zatrudnienie. Pracownicy spotykają się ze sobą także po pracy – kibicują wspólnie na meczach piłki ręcznej czy też organizują wspólne wycieczki. Dzięki temu w chwilach kryzysu mogą liczyć nie tylko na wsparcie zatrudnionego w ZAZ psychologa, ale także kolegów. Pracownicy niepełnosprawni tworzą drużynę w bocci – dyscyplinie paraolimpijskiej, integrującej a zarazem stanowiącej przyjemną formę rehabilitacji poprzez sport.

Aktywność wytwórczo-usługowa Zakładu Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Kieleckiej opiera się na wytwarzaniu różnych wyrobów oraz na usługach świadczonych przez warsztaty: introligatorski, pielęgnacji zieleni, opakowań i galanterii papierowej, pralniczy, drukarski i
rękodzieła.

– ZAZ jest jednym z wielu narzędzi, którymi staramy się wspomagać osoby z niepełnosprawnością. Miejsca te dają nie tylko możliwość spędzania wolnego czasu, ale też rozwoju zawodowego i zarabiania na swoje utrzymanie – powiedział dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej Stanisław Słowik. – Dziękujemy wszystkim za udzielane wsparcie i za przychylność dla naszej działalności.

– Dziękuję za Waszą znaczącą misję pomagania każdego dnia potrzebującym, zagubionym, poszukującym możliwości rozwijania się w sferze prywatnej i zawodowej – powiedziała, kierując słowa do dyrekcji Caritas Diecezji Kieleckiej wicemarszałek województwa Renata Janik. – Od lat staramy się stwarzać warunki do tego, aby istniejące zakłady aktywności zawodowej rozwijały się, a także by tworzyć kolejne takie miejsca. Dziś dzięki Państwa ogromnemu zaangażowaniu i pracowitości w regionie funkcjonuje już 8, a wkrótce zacznie działać 9 taki podmiot. Życzę w imieniu Zarządu Województwa dalszej aktywności, skuteczności w działaniu, dostrzeganiu potrzeb innego człowieka.

Jeszcze w tym roku Caritas Diecezji Kieleckiej utworzy drugi Zakład Aktywności Zawodowej, który będzie zlokalizowany w Szczaworyżu (gmina Busko-Zdrój). Placówka rozpocznie działanie 15 grudnia br. Zakład zapewni pracę i terapię 25 osobom z niepełnosprawnościami. Ponadto w Zakładzie zostanie zatrudniona 10-osobowa kadra instruktorska. Zakład swoją działalność opierać będzie na 4 pracowniach tj. pracowni świec, ogrodniczej i pielęgnacji zielni, rękodzieła, przetwórstwa owoców i warzyw. Jego utworzenie było możliwe dzięki wsparciu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W uroczystych obchodach wzięli udział także senator Krzysztof Słoń oraz zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Arkadiusz Ślipikowski.