Umowy Na „przedszkolne Projekty” Podpisali Dziś Z Wnioskodawcami Marszałek  Andrzej Bętkowski, Wicemarszałek Renata Janik (7)

Miliony dla świętokrzyskich przedszkoli

18 przedszkoli ze świętokrzyskich gmin otrzymało 7,5 mln zł dofinansowania na projekty z nowego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Wsparciem zostanie objętych 1355 osób, co przełoży się na podniesienie jakości oferty edukacyjnej w tych placówkach. Umowy na „przedszkolne projekty” podpisali dziś z wnioskodawcami marszałek  Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik. W wydarzeniu uczestniczyli dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Katarzyna Kubicka i jej zastępca Artur Potaczała. 

– Wspieramy edukację przedszkolną w regionie. Z tych projektów skorzystają głównie dzieci, które do rozwoju potrzebują dodatkowych zajęć i bodźców stymulujących ich rozwój – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

12 projektów będzie realizowanych w 18 przedszkolach, które funkcjonują w gminach: Bieliny, Raków, Morawica, Działoszyce, Chęciny, Piekoszów, Opatów, Chmielnik, Kielce oraz Gnojno.
Łączna kwota dofinansowania to blisko 7,5 mln zł. Skorzysta z nich łącznie 1355 osób, w tym: 1183 dzieci, 53 nauczycieli, 119 rodziców.

– Aby otrzymać środki na wsparcie przedszkoli w poprzedniej perspektywie trzeba było utworzyć nowe miejsca w istniejącej placówce. Teraz nie ma już takiej konieczności. Obecny program regionalny ma zupełnie inne zadanie: wspierać istniejące placówki, rozszerzać ich ofertę, podnosić  jakość nauczania.  Oferta edukacyjna w każdym z  tych przedszkoli jest dostosowana do potrzeb dzieci i konsultowana z rodzicami – mówiła wicemarszałek Renata Janik. – Dofinansowanie stwarza szanse na dodatkowe zajęcia z: języka angielskiego, matematyki, robotyki, wyciszające, czy nauki gry na instrumentach. Daje możliwość pokrycia kosztów wyjazdów edukacyjnych, zajęć z logopedami i psychologami. Z dofinansowanie mogą korzystać także pedagodzy podnosząc swoje kwalifikacje.

Najważniejszym efektem projektów jest rozszerzanie i podnoszenie jakości oferty edukacyjnej świętokrzyskich przedszkoli, przede wszystkim poprzez realizację różnorodnych zajęć dla dzieci, ponadto podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej przedszkoli, a dodatkowo wsparcie dla rodziców. Na utworzenie nowych miejsc przedszkolnych zdecydował się tylko jeden beneficjent – gmina Działoszyce, która uruchomi 10 miejsc.

Dodatkowe zajęcia

W ramach wszystkich 12 projektów tematyka zajęć została dopasowywana do potrzeb dzieci oraz konsultowana z rodzicami, to m. in.:

  • nauka j. angielskiego – jako wstęp do późniejszej edukacji szkolnej;
  •  zajęcia w formie zabawy i eksperymentów z elementami robotyki, matematyki i logicznego myślenia, będące wstępem do nauki przedmiotów ścisłych;
  •  zajęcia o charakterze wyciszającym;
  •  zajęcia ze specjalistami – przede wszystkim z logopedą oraz psychologiem;
  • wyjazdy edukacyjne do kina, teatru, filharmonii, ponadto do ciekawych dla dzieci miejsc (muzea, centra zabawy lub nauki itp.).

Kursy i wyposażenie

Kursy i szkolenia dla kadry pedagogicznej przedszkoli pokrywają się z tematyką zajęć, które będą realizowane w projektach i dotyczą przede wszystkim zajęć terapeutycznych, pracy z dziećmi z różnego rodzaju deficytami rozwojowymi oraz z niepełnosprawnościami. W ramach projektów przedszkola będą mogły zakupić wyposażenie, niezbędne do przeprowadzenia zaplanowanych zajęć – będą to np. podłogi multimedialne, monitory interaktywne, sprzęt do zajęć terapeutycznych (logopedia, integracja sensoryczna) lub tematycznych (np. do zajęć muzycznych, sportowych, z robotyki).

W sumie blisko 22 mln zł dofinansowania

Zawierane 22 listopada 2023 r. umowy to tylko częściowy efekt oceny projektów, złożonych w ramach pierwszego konkursu „przedszkolnego”, ogłoszonego w ramach programu FEŚ 2021-2027. Docelowo dofinansowanie zostanie przeznaczone dla 27 projektów dofinansowanych łączną kwotą blisko 21,7 mln zł. Pozostałe umowy zostaną podpisane w najbliższych tygodniach.

Aktualnie trwa również kolejny konkurs z programu FEŚ 2021-2027 na projekty „przedszkolne” – nabór wniosków rozpoczął się 20 października i zakończy się 4 grudnia br., a na autorów projektów czeka 10 mln zł dofinansowania – szczegółowe informacje na temat ogłoszonego konkursu.