Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Stypendia dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu studiujących na świętokrzyskich uczelniach

18 studentów świętokrzyskich uczelni pochodzących z Ukrainy i Mołdawii otrzyma stypendia Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Wśród nich jest 14 studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 3 studentów Politechniki Świętokrzyskiej oraz 1 student Wyższej Szkoły Humanistyczno – Przyrodniczej w Sandomierzu. Obradujący dzisiaj Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął uchwałę w tej sprawie.

20 października 2023 r. upłynął termin składania wniosków o przyznanie stypendium Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla studiujących na świętokrzyskich uczelniach Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu. Powołana do weryfikacji złożonych wniosków komisja zarekomendowała Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego do stypendium 18 kandydatów, w tym 14 studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 3 studentów Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach oraz 1 studenta Wyższej Szkoły Humanistyczno – Przyrodniczej w Sandomierzu.

Podczas dzisiejszego posiedzenia Zarząd Województwa podjął decyzję o przyznaniu stypendiów w kwocie 350 zł miesięcznie na okres od 1 października 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. lub od 1 października 2023 r. do 29 lutego 2024 r., w zależności od czasu trwania studiów.

Studenci decyzje o przyznaniu Stypendium Samorządu Województwa Świętokrzyskiego odbiorą podczas uroczystego spotkania zaplanowanego na grudzień br. w siedzibie urzędu marszałkowskiego.

 

Program stypendialny pod nazwą „Zasady udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu” jest realizowany przez Samorząd Województwa od roku 2015.

Proponowana pomoc stypendialna adresowana jest do młodych Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu, w tym repatriantów z następujących krajów: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy, Uzbekistanu. Stypendia przeznaczone są dla studentów jednolitych studiów stacjonarnych lub studiów stacjonarnych I, II lub III stopnia realizowanych na świętokrzyskich publicznych i niepublicznych uczelniach wyższych.

W latach 2015-2022 stypendia otrzymało 331 studentów, którzy studiowali na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach, Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu oraz Akademii Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Studenci pochodzili z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Uzbekistanu.