Elewacja Zniszczonego Budynku

Jutro wernisaż wystawy Stanisława Kulawiaka

20 stycznia o godz. 18 Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Świętokrzyski i Wojewódzki Dom Kultury zapraszają miłośników fotografii do „Galerii u Strasza” na wernisaż wystawy prac Stanisława Kulawiaka, zatytułowanej „Relacje uliczne. 1990–2022”.

Fotografie, które Stanisław Kulawiak wystawia pod tytułem „Relacje uliczne. 1990–2022”, zostały wykonane w latach 1990–2016 i są konsekwentną kontynuacją jego działalności z lat 1974–1989, którą podsumował albumem „Na peryferiach PRL”.
Główny nurt jego twórczości to dokumentowanie scen związanych z codzienną obyczajowością spotykaną na terenach wiejskich, a także małych i dużych miast. Z upodobaniem wyławia paradoksy i kontrasty wynikające ze zmian cywilizacyjnych. Często rejestruje zaskakujące sytuacje i elementy humorystyczne, dzięki czemu jego dzieła wzbudzają żywe reakcje i pozytywne odczucia.
Temat „Relacje uliczne. 1990–2022” jest fragmentem wystawy zrealizowanej w ramach obchodów 75-lecia Związku Polskich Artystów Fotografików, która w całości była eksponowana w marcu i kwietniu 2022 roku w Galerii Foto-Gen we Wrocławiu.
Kuratorem wystawy jest Adam Sobota. Wystawę będzie można oglądać do 16 lutego.