Marszałek Andrzej Bętkowski I Członek Zarządu Województwa Marek Jońca Gratulują Beneficjentce Podpisania Umowy

Kolejne środki z budżetu województwa na poprawę dróg dojazdowych do pól

Dofinansowanie budowy, odbudowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie prawie 2 mln 800 tys. zł trafi do 64 gmin z województwa świętokrzyskiego. Większość z tych umów została już dziś podpisana z samorządami przez marszałka województwa świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego i członka Zarządu Województwa Marka Jońcę podczas spotkania w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Dzięki dofinansowaniu z budżetu województwa świętokrzyskiego powstanie bądź zostanie zmodernizowanych prawie 29 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych.


Jak podkreśla marszałek Andrzej Bętkowski, województwo świętokrzyskie wspiera inicjatywy mające na celu rozwój obszarów wiejskich i poprawę warunków życia na wsi, a jednym z takich działań jest dofinansowanie zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Wśród tych zadań jest poprawa stanu dróg dojazdowych do pól. Środki przeznaczone na ten cel pochodzą bezpośrednio z terenów gmin województwa świętokrzyskiego, z tytułu opłat wynikających z wyłączenia gruntów rolnych.

– Z tych środków będzie wybudowanych ponad 29 km dróg, które ułatwią pracę rolnikom. Poprawa infrastruktury na wsi to istotna sprawa i cieszy, że sukcesywnie jest ona modernizowana – mówi marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

– Potrzeby w zakresie budowy dróg dojazdowych są olbrzymie. Fundusz, który gromadzimy z tytułu odrolnienia gruntów, w całości wraca do gmin i systematycznie ubywa złej jakości dróg dojazdowych. To nie ostatnie w tym roku umowy. W przygotowaniu są kolejne na kwotę 1 mln 100 tys. zł – podkreśla członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca.