Symboliczne zwieszenie wiechy na dachu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Uczestnicy uroczystości

Kolejny etap budowy teatru zakończony

Symbolicznym zwieszeniem wiechy na dachu teatru, w obecności Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego zakończono główny etap prac budowlanych w zabytkowej kamienicy, usytuowanej przy ulicy Sienkiewicza, będącej przez 142 lata siedzibą Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. W wydarzeniu wzięli także udział marszałek Andrzej Bętkowski, parlamentarzyści: poseł Krzysztof Lipiec i senator Krzysztof Słoń, wojewoda Zbigniew Koniusz, radny Sejmiku Andrzej Pruś, skarbik województwa Maria Fidzińska-Dziurzyńska, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Rudnicka oraz przedstawiciele biura projektowego i wykonawcy.

– Gratuluję szybkości i sprawności przy realizacji tej inwestycji, która jest prowadzona w centrum miasta. To bardzo trudny projekt. Dodatkowo w tym przypadku mamy do czynienia ze skomplikowanym montażem finansowym, za który odpowiada ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego oraz funduszy, którymi operujemy. Jednak bez zaangażowania ze strony marszałka i szeroko pojętej współpracy nie byłoby to możliwe – podkreślił minister Piotr Gliński.

W zabytkowej kamienicy usytuowanej przy głównej ulicy Kielc, Sienkiewicza 32, będącej przez 142 lata siedzibą Teatru trwa realizacja inwestycji  pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im Stefana Żeromskiego w Kielcach”, która oznacza m.in. unowocześnienie budynku, dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych, wdrożenie nowej technologii sceny, uruchomienie sceny kameralnej otwartej na dziedziniec oraz odtworzenie historycznych elementów zabytkowych, jak posągi czterech muz na elewacji frontowej.

Zakończenie inwestycji jest planowane na koniec 2023 roku.

– Zawieszenie wiechy, to istotna tradycja budowlana, obwieszczająca zakończenie określonego etapu prac. Cieszymy się, że dziś taka uroczystość odbyła się na budowie Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, który  na pierwszy spektakl w wyremontowanej siedzibie zaprosi kielecką publiczność już na początku stycznia przyszłego roku – mówi marszałek Andrzej Bętkowski. I jak dodaje – dziękuję panu ministrowi Piotrowi Glińskiemu, że nasze przedsięwzięcie znalazło się na szerokiej liście ponad 7,5 tys. inwestycji w kulturę, zrealizowanych w ostatnich 7 latach w całym kraju przy wsparciu ministerstwa.

Przypomnijmy, że w listopadzie 2022 roku podpisano umowę o rozszerzeniu przebudowy. Dzięki dodatkowym środkom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wykonane zostaną m.in.:

 • tylna kieszeń sceniczna,
 • komin sceniczny pozwalający unosić elementy dekoracji na zmotoryzowanych sztankietach,
 • układ dwupoziomowy zapadni scenicznych,
 • winda towarowa od ul. Sienkiewicza, więcej o tym 

Celem głównym projektu zgodnie z założeniami Osi Priorytetowej 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2022 jest zwiększenie wykorzystania zasobów kulturowych miasta Kielce, poprzez przebudowę Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach:

 • podniesienie jakości oferty kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach;
 •  kultywowanie i utrzymanie lokalnych tradycji i kultury;
 • poprawa stanu technicznego infrastruktury dziedzictwa kulturowego oraz spełnienie wymogów w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
 •  przystosowanie budynku Teatru do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • możliwość rozszerzenia oferty kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach;
 •  wyróżnienie budynku Teatru na obszarze Śródmieścia Kielc;
 •  podniesienie atrakcyjności kulturowej regionu.

Zwiększenie jakości i dostępności do infrastruktury kulturalno-artystycznej wpłynie na osiągnięcie szeregu pozytywnych efektów, jakimi są:

 • wzrost liczby osób uczestniczących w wydarzeniach artystycznych,
 •  podniesienie standardu i estetyki budynku Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach;
 • zwiększenie dostępności do wysokiej jakości oferty kulturalnej,
 •  stworzenie warunków do rozwoju twórczości artystycznej, zainteresowań, talentów oraz zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców, a także integrowanie i aktywizowanie społeczności lokalnej;
 • podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu,
 • zmniejszenie różnić regionalnych w dostępie do wysokiej jakości oferty kulturalnej,
 • tworzenie nowych miejsc pracy.

Więcej na temat projektu oraz wizualizacje