Świętokrzyscy Seniorzy Zainaugurowali Nowy Rok Akademicki (31)

Świętokrzyscy seniorzy zainaugurowali nowy rok akademicki

Przedstawiciele Uniwersytetów III Wieku Województwa Świętokrzyskiego spotkali się dziś w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach, gdzie odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024. Wydarzenie organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego otworzyła wicemarszałek Renata Janik.

– Seniorzy to istotna część naszej świętokrzyskiej społeczności. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wspiera ich oraz ich działania w różnych obszarach. Oni są naszym kapitałem i możemy czerpać wiele z ich doświadczenia – mówiła wicemarszałek Renata Janik.

Inauguracja odbyła się po raz drugi w historii regionu.

– Zaprosiliśmy na nią przedstawicieli wszystkich 20 Uniwersytetów III Wieku w województwie świętokrzyskim oraz najaktywniejszych Klubów Seniora, ponieważ chcemy zachęcić seniorów, aby w swoim środowisku zakładali takie uniwersytety. Służą one lokalnej społeczność do poszerzania swojej wiedzy, rozwijania umiejętności oraz integracji – dodała wicemarszałek Renata Janik.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele ze wszystkich Uniwersytetów Trzeciego Wieku funkcjonujących w województwie świętokrzyskim: Kielc, Buska – Zdroju, Bodzentyna, Chęcin, Jędrzejowa, Końskich, Łagowa, Masłowa, Morawicy, Opatowa, Ostrowca Świętokrzyskiego, Pińczowa, Sandomierza, Skarżyska – Kamiennej, Starachowic, Staszowa, Stąporkowa i Łopuszna.

W imieniu władz województwa na ręce prezesów Uniwersytetów III Wieku zostały przekazane dyplomy w podziękowaniu za wkład uniwersytetów w aktywizację, integrację oraz edukację osób starszych.

Seniorzy mieli także okazję wysłuchać wykładu inauguracyjnego pn. „Więcej nadziei. O stresie i nowych szansach na zdrowie”, który wygłosiła prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko – Ochojska. W części artystycznej gwiazdą wydarzenia była Alicja Majewska, która wykonała swoje największe przeboje przy akompaniamencie Włodzimierza Korcza oraz Warsaw String Quartet.

Wydarzenie w Filharmonii Świętokrzyskiej zorganizowane zostało przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach działań samorządu województwa na rzecz osób starszych.

Gośćmi uroczystości byli także: posłanka, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Anna Krupka; senator Krzysztof Słoń; przedstawiciele świętokrzyskich samorządów oraz Elżbieta Korus, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach i jej zastępca Arkadiusz Ślipikowski i Katarzyna Kubicka, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.