Marek Bogusławski, Marek Jońca I Tomasz Hałatkiewicz Stoją Na Scenie

„Razem tworzyMY EKOświętokrzyskie”. Piknik ekologiczny w Umianowicach

W ramach „Kampanii edukacji ekologicznej z zakresu ochrony powietrza, odpadów i przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego” organizowanej przez Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego pod hasłem „Razem tworzyMY EKOświętokrzyskie” w poniedziałek, 18 września w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach odbył się  piknik ekologiczny. Wzięło w nim udział ponad 300 dzieci z terenu województwa. W wydarzeniu uczestniczyli wicemarszałek Marek Bogusławski oraz Marek Jońca, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

– Dzieci, które dziś przyjechały do Umianowic poznały tajniki zachowań proekologicznych – jak postępować, by nie zatruwać środowiska, jak żyć w zgodzie z naturą. A wszystko po to, by nasza ziemia, lasy i łąki były bezpieczne i służyły nam jak najlepiej. Projekt ten – skierowany do dzieci i młodzieży – postanowiliśmy zrealizować właśnie tu, w Umianowicach, ponieważ tutaj jak w soczewce zbiegają się rozmaite przyrodnicze atrybuty; piękne położenie, urokliwa dolina Nidy i oczywiście obiekt Ośrodka Edukacji Przyrodniczej, który efektywnie promuje zachowania proekologiczne – mówi wicemarszałek Marek Bogusławski.

Piknik miał na celu podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej oraz kształtowanie postaw proekologicznych w obszarach: racjonalnego gospodarowania odpadami i ochrony powierzchni ziemi, ochrony atmosfery, ochrony różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów a także ochrony i zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi.

Na piknik zgłosiło się ponad 300 dzieci ze szkół podstawowych, z terenu województwa świętokrzyskiego, z których najliczniejszą grupą byli uczniowie klas II – IV, z powiatów: kieleckiego, jędrzejowskiego, pińczowskiego, buskiego, kazimierskiego, staszowskiego i Miasta Kielce.

– Bardzo ważne jest, by edukację ekologiczną rozpoczynać już od najmłodszych lat – począwszy od przedszkola, poprzez szkołę podstawową i średnią i kontynuować ją aż do późnej starości. I właśnie kampania edukacyjna pod nazwą „Razem tworzyMY EKOświętokrzyskie” kierowana była do wszystkich grup społecznych i wiekowych. Dzisiejsze spotkanie było już ostatnim z cyklu pięciu, jakie zostały dotychczas zorganizowane, ale chyba najpiękniejszym, bo angażującym edukacyjnie najmłodszych mieszkańców regionu w szczególnie pięknym miejscu czyli umianowickim Ośrodku Edukacji Przyrodniczej – mówi członek Zarządu Województwa Marek Jońca. – Bardzo nam zależy na tym, by Ośrodek i otaczające go tereny wykorzystać w jak najszerszym zakresie, choćby poprzez turystykę przyrodniczą z wykorzystaniem walorów kolejki wąskotorowej. Pracujemy nad tym i jest ogromna szansa, że w przeciągu najbliższych 2-3 lat ten trzydziestotrzykilometrowy odcinek zabytkowej, ponad stuletniej kolejki będzie z powodzeniem funkcjonował – dodaje Marek Jońca.

Organizatorzy przygotowali dla uczestników szereg atrakcji propagujących edukację ekologiczną, m.in. konkursy, quizy, gry i animacje. Ponadto miał miejsce spektakl Teatru Ekologicznego Kultureska dotyczący szeroko pojętej ochrony środowiska.