Nowa Perspektywa Nowe MoŻliwoŚci Dla Organizacji PozarzĄdowych (3)

“NOWA PERSPEKTYWA – NOWE MOŻLIWOŚCI” DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Zawsze sprawne, pełne kreatywnych pomysłów i energii do działania. Są najbliżej społeczności lokalnych – mowa o przedstawicielach organizacji pozarządowych, którzy 18 września wzięli udział w spotkaniu konsultacyjno-informacyjnym organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. – Program Regionalny „Fundusze Europejskiego dla Świętokrzyskiego” uwzględnia szereg działań adresowanych do podmiotów III sektora – mówiła otwierająca spotkanie wicemarszałek  Renata Janik.

– Jednym z działań adresowanych do organizacji pozarządowych jest Baza Usług Rozwojowych, z której w nowej perspektywie 2021 – 2027 będą mogli Państwo skorzystać. Wasza skuteczność w dużej mierze zależy od wiedzy i kompetencji pracowników. Wysokiej jakości szkolenia i kursy zawodowe, studia podyplomowe, znajdujące się w Bazie, to wielka szansa rozwoju dla kadry zarządzającej i pracowników Państwa organizacji – przekonywała wicemarszałek Renata Janik.

Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy, obok założeń nowej edycji Bazy Usług Rozwojowych, przedstawili również inne projekty ukierunkowane na aktywizację zawodową mieszkańców regionu. Do ich realizacji zachęcała świętokrzyskie organizacje pozarządowe dyrektor WUP Aleksandra Marcinkowska: Szczególną uwagę w nowej perspektywie poświęcamy aktywizacji zawodowej kobiet powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dzieci, jak również osobom zwolnionym i zagrożonym zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracowników – mówiła dyrektor WUP. Konkursy, które na bieżąco będziemy ogłaszać, to także szansa dla lokalnych NGO-sów, najlepiej znających problemy lokalne i ich specyfikę. Serdecznie zachęcam do składania wniosków i realizacji projektów będących płaszczyzną dalszej, owocnej współpracy między naszymi instytucjami.

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne, które odbyło się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, było kolejnym wydarzeniem w ramach cyklu „Nowa perspektywa – nowe możliwości”. Uczestniczyło w nim ponad 50 przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa świętokrzyskiego. Współorganizatorem spotkania był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Galeria zdjęć