Plakat Reklamujący Konkurs

Świętokrzyski Konkurs Sztuki Ludowej 2023

Wojewódzki Dom Kultury zaprasza do udziału w Świętokrzyskim Konkursie Sztuki Ludowej. Celem konkursu jest poznanie twórczości autorów województwa świętokrzyskiego zajmujących się sztuką ludową, rejestrowanie przemian zachodzących we współczesnej sztuce, dokumentowanie i archiwizowanie materiałów związanych z kulturą ludową, a także popularyzowanie kultury tradycyjnej.

Do udziału w konkursie WDK zaprasza osoby, które ukończyły 18 lat. Każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż trzy prace o dowolnej tematyce. Wymogiem jest jednak wykonanie jej z użyciem jednej z technik sztuki ludowej: rzeźby i płaskorzeźby,  ceramiki, malarstwa lub kowalstwa artystycznego.

Prace należy złożyć do 1 grudnia w pokoju 154 w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Można również wysłać je pocztą na adres: Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego, ul. P. Ściegiennego 2, 25-033 Kielce.

Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 8 grudnia o godzinie 16.00 w sali Gabinetowej WDK podczas wernisażu wystawy pokonkursowej.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia, metryczki opatrzonej następującymi danymi: imię i nazwisko; adres zamieszkania, numer telefonu, adres mailowy, tytuły prac, wymiary, rok powstania, technika, krótki opis pracy.

Informacje związane z konkursem można uzyskać w Dziale Kultury WDK pod numerem telefonu  41 365 51 34.

Regulamin

Karta zgłoszenia doc

Karta zgloszenia pdf