Andrzej Pruś I Marek Bogusławski

Komisja ds. Odznaki Honorowej wybrała nominowanych

Komisja Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego, obradująca w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej pod przewodnictwem Andrzeja Prusia, podjęła decyzję o udzieleniu rekomendacji dziesięciu kandydatom do nadania tego zaszczytnego wyróżnienia. Do tegorocznej, VIII edycji wpłynęły 23 wnioski, w tym 16 dla osób fizycznych i 7 dla podmiotów prawnych. W pracach Komisji, jako jej członek, uczestniczył m.in. wicemarszałek województwa Marek Bogusławski.

26 czerwca 2013 roku Sejmik Województwa Świętokrzyskiego ustanowił Odznakę Honorową Województwa Świętokrzyskiego, nadawaną osobom fizycznym i podmiotom, którzy swoją pracą zawodową lub działalnością naukową, społeczną i polityczną bądź inną zasłużyły się dla województwa świętokrzyskiego.

W tegorocznej, VIII już edycji odznaki wpłynęły łącznie 23 wnioski w dwóch kategoriach, spośród których komisja wybrała 10 nominowanych.

– Liczba zgłoszonych kandydatów świadczy o tym, że ranga tej nagrody jest duża i wciąż rośnie. Każdego roku dokonanie dobrego wyboru, spośród tak wielu zacnych kandydatów, to wyzwanie dla kapituły. Dzisiejsza dyskusja i dodatkowe, uzupełniające głosowanie pokazują, że wybór osób rekomendowanych do nagrody jest bardzo trudny, bo w zasadzie wszyscy kandydaci na to zasługują. To także wyzwanie dla władz samorządowych, aby przemyśleć zmianę regulaminu przyznawania Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego w taki sposób, aby w kolejnych latach nie zdarzały się sytuacje, kiedy musimy pominąć kogoś zasłużonego – mówi przewodniczący Sejmiku Województwa a jednocześnie przewodniczący Komisji Odznaki Honorowej Andrzej Pruś.

Podczas piątkowego posiedzenia wręczono nominacje nowo powołanym członkom Komisji. Otrzymali je major Zbigniew Mielczarek oraz Veronika Kurdybakha, przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Wśród kandydatów zgłoszonych do nadania Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego w 2021 roku znaleźli się:

 1. Zdzisław Kuliś
 2. Wojciech Pasek
 3. Kamil Pacholec
 4. Mieczysław Bąk
 5. Józefa Bucka
 6. Rafał Maziejuk
 7. Profesor Zbigniew Wójcik
 8. Piotr Kasprzycki
 9. Cezary Łutowicz
 10. Dziekoński Kazimierz
 11. Mirosław Piotr Seweryn
 12. Dr Krzysztof Nitkiewicz, Biskup Sandomierski
 13. Mieczysław Sas
 14. Kazimiera Zapałowa
 15. Marta Solnica
 16. Gliściński Ireneusz
 17. Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
 18. Teatr Muzyczny nad Kamienną „Starachowianie”
 19. Sandomierski Klub ,,Amazonki”
 20. Klasztor pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Chęcinach
 21. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze
 22. Koło Gospodyń Wiejskich w Występach
 23. Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach

Wręczenie Odznak Honorowych Województwa Świętokrzyskiego nastąpi 20 grudnia br. podczas sesji Sejmiku Województwa. Wtedy też poznamy nazwiska wyróżnionych.

Galeria zdjęć