Podziękowania Dla Marszałka

Wyróżnienia dla zasłużonych honorowych krwiodawców

W trakcie obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża, które przypadają 22 – 26 listopada najbardziej zasłużonym honorowym dawcom krwi wręczono odznaki i wyróżnienia. Przedstawiciele Świętokrzyskiego Oddziału Okręgowego PCK w Kielcach podczas uroczystości podziękowali tym, którzy promują ideę honorowego krwiodawstwa. W wydarzeniu wziął udział marszałek Andrzej Bętkowski.


– Na tej uroczystości podziękowaliśmy tym krwiodawcom, którzy są zgromadzeni wokół PCK. Jednak w wielu innych miejscach, zakładach pracy, jednostkach wojskowych, instytucjach są grupy krwiodawców, którzy solidarnie dzielą się z innymi tym darem życia. Zwłaszcza w tych trudnych czasach pandemii jest to bardzo cenne – powiedział marszałek Andrzej Bętkowski, który jako przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego otrzymał podziękowania za propagowanie szczytnej idei krwiodawstwa.

Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach już 2 grudnia tradycyjnie w ramach akcji „Krewniacy Mikołaja” oddadzą krew Kielcach. Akcja dedykowana jest małym pacjentom przebywającym w świętokrzyskich szpitalach, a bezcenny dar w postaci krwi przyczyni się do ratowania ich życia i zdrowia.

Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża obchodzone są w celu przekazania podziękowań wszystkim Krwiodawcom („cichym Bohaterom”), sympatykom oraz pracownikom Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa za wszystko co robią, w imię ratowania życia i zdrowia bezimiennych biorców. Podczas uroczystości wręczono odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” nadane przez Ministra Zdrowia, wyróżnienia PCK oraz wiele innych symbolicznych podziękowań.

Odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” otrzymali:

 • Łukasz Wilk,
 • Dariusz Szydełko,
 • Artur Pacocha.

Wyróżnienie “Kryształowe Serce” otrzymali:

 • Tadeusz Woźniak
 • Bogdan Wilczyński

Odznaki Honorowe Polskiego Czerwonego Krzyża otrzymali:

II stopnia:

 • Ewa Ziemkiewicz
 • Jolanta Korzeniowska
 • Małgorzata Czekaj
 • Stanisław Dzikowski
 • Władysław Zimny

III stopnia:

 • Renata Kopyś
 • Dorota Sokołowska
 • Lucjan Pietrzczyk
 • Paweł Bodzenta

IV stopnia:

 • Łukasz Kołodziejczyk
 • Bolesław Rozborski.

Galeria zdjęć