Marszałek Andrzej Bętkowski I Wicemarszałek Renata Janik Przekazują Umowę Wójtowi Piekoszowa Zbigniewowi Piątkowi I Skarbnikowi Gminy Magdalenie Smolarczyk Korbie.

Szkolne inspiracje w nowych projektach RPO

Zarząd Województwa zawarł umowy na dofinansowanie czterech projektów Regionalnego Programu Operacyjnego. Łączna wartość wsparcia z Unii Europejskiej to ponad 1,5 mln zł. Projekty będą realizowane w szkołach podstawowych działających w Kielcach oraz trzech gminach ościennych. Skorzysta z nich ponad 800 osób.

Nowe projekty przewidują wsparcie szkół podstawowych, funkcjonujących na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (KOF obejmuje miasto Kielce oraz gminy ościenne). KOF jest wspierany w ramach RPO m. in. poprzez nabory wniosków, dedykowane wyłącznie dla tego obszaru. Taki właśnie charakter miał konkurs, dzięki któremu wyłoniono nowe projekty.

– Skorzysta z nich 717 uczniów z czterech szkół podstawowych, działających w Kielcach oraz w gminach Miedziana Góra, Piekoszów i Chęciny – powiedziała wicemarszałek Renata Janik. – Myślę, że udział w projektach będzie dla dzieci i młodzieży ciekawym doświadczeniem. Przewidziano dla nich różnorodne zajęcia i warsztaty, oparte na nowoczesnych metodach nauczania i inspirujących pomocach dydaktycznych. W trakcie zajęć młodzi ludzie będą mogli np. przeprowadzać doświadczenia fizyczne i chemiczne, budować i programować roboty edukacyjne, a przy okazji korzystać z komputerów, Internetu oraz multimediów, które stają się standardem współczesnej edukacji. Dodatkowym celem zajęć projektowych jest zdobycie przez dzieci i młodzież cennych umiejętności: pracy zespołowej, twórczego podejścia do rozwiązywania problemów, myślenia krytycznego oraz umiejętności formułowania pytań. Oprócz zajęć innowacyjnych i rozwijających uzdolnienia, dla uczniów przewidziano również zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych oraz doradztwo edukacyjno – zawodowe.

– W projektach weźmie również udział ponad 100 nauczycieli – poinformował marszałek Andrzej Bętkowski. – Pedagodzy skorzystają z kursów i szkoleń, przygotowujących ich do prowadzenia zajęć w oparciu o sprzęt komputerowy i multimedialny, a także z wykorzystaniem nowoczesnego wyposażenia pracowni, jakie szkoły kupują w ramach projektów. Część szkoleń przewiduje również przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych, w tym do edukowania uczniów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Warto podkreślić, że wiedzę zdobytą podczas szkoleń nauczyciele będą wykorzystywać nie tylko do prowadzenia zajęć w trakcie projektów, ale także po ich zakończeniu, podczas standardowego toku nauczania.

Dzięki nowym projektom szkoły wzbogacą się o nowoczesne pomoce dydaktyczne m. in. o zestawy do przeprowadzania doświadczeń fizycznych oraz chemicznych, zestawy do budowania i programowania robotów edukacyjnych, ponadto komputery, monitory i tablice interaktywne, a także oprogramowanie do tego sprzętu.

– Dzisiejsze umowy to jeszcze nie wszystkie efekty konkursu dla szkół z terenu Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego – podkreśliła dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ Katarzyna Kubicka. – Oprócz tych czterech umów, dofinansowaniem w najbliższych dniach będą objęte jeszcze trzy inne przedsięwzięcia. Docelowo uruchomimy więc siedem projektów. Łącznie skorzysta z nich ponad 1200 uczniów oraz blisko 200 nauczycieli z dziewięciu szkół podstawowych z terenu KOF.

Galeria zdjęć