Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Posiedzenie w dniu 13 listopada 2019, godz. 9.00 w sali VIP w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach.

W porządku obrad przewiduje się:
1. Zapoznanie Komisji z ustaleniami audytu, który został przeprowadzony w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach
2. Sprawy różne