Komisja Rewizyjna

Posiedzenie w dniu 6 listopada 2019, godz. 11:00 w sali 202 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3.

Porządek obrad
1. Zatwierdzenie protokołu kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w przedmiocie realizacji interpelacji i zapytań złożonych przez radnych w okresie od początku VI kadencji Sejmiku do 30 czerwca 2019 r.
2. Przygotowanie kontroli Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w przedmiocie gospodarki finansowej szpitala ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programu naprawczego:
a) zapoznanie się z materiałami przekazanymi do kontroli;
b) wyznaczenie tez do kontroli;
c) ustalenie składu zespołu kontrolnego.
3. Sprawy różne.