Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Posiedzenie w dniu 6 listopada 2019, godz. 10:00 w sali 202 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3.

Porządek obrad
1. Petycja dot. sprzeciwu wobec planów budowy wielkopowierzchniowych kurników na terenie gminy Łopuszno.
2. Pismo w sprawie transportu publicznego w województwie świętokrzyskim.
3. Sprawy różne.