Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą

Posiedzenie w dniu 7 listopada 2019, godz. 14:00 w sali 202 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3.

Porządek obrad
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sytuacji na rynku pracy województwa świętokrzyskiego.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/328/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 września 2008r. w sprawie ustanowienia nagrody Świętokrzyskiej Victorii, zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/652/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2013 r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Województwo Świętokrzyskie do Spółki Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach prawa własności nieruchomości jako wkładu niepieniężnego na pokrycie nowych udziałów, obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym tej Spółki.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości o powierzchni 0,4324 ha, stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w gminie Ożarów, w obrębie Maruszów.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia przez Województwo Świętokrzyskie Województwu Małopolskiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym, na linii komunikacyjnej Sędziszów – Kraków, na odcinku od Sędziszowa do granicy województwa świętokrzyskiego.
6. Sprawozdanie z realizacji zadań mających na celu uporządkowanie kwestii korzystania z nieruchomości w Masłowie.
7. Sprawy różne.