Dsc 0967

Konkurs Świętokrzyska Nagroda Jakości

Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości działające w ramach Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego rozpoczyna nabór do XX jubileuszowej edycji Konkursu Świętokrzyska Nagroda Jakości. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września br.


Świętokrzyska Nagroda Jakości została ustanowiona Uchwałą Nr VII/102/99 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 maja 1999 roku.

Stanowi ona integralną część systemu nagród przyznawanych przedsiębiorstwom i organizacjom za wdrażanie i doskonalenie nowoczesnych metod zarządzania przez jakość na poziomie: krajowym – Polskiej Nagrody Jakości (PNJ) oraz europejskim – Europejskiej Nagrody Jakości.

Udział w Konkursie mogą brać przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, fundacje, jednostki otoczenia biznesu, organizacje, jednostki publiczne oraz niepubliczne itp. Jedynymi warunkami jest konieczność prowadzenia działalności od minimum 4 lat oraz działanie na terenie Województwa Świętokrzyskiego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom jednostek biorących udział w dotychczasowych edycjach Konkursu, Sekretariat oraz Komisja Ekspertów Świętokrzyskiej Nagrody Jakości przewartościowała oraz uprościła procedurę aplikacji. W związku z tym, już w roku ubiegłym powstał nowy wzór formularzu oraz Ankiety Samooceny.

Korzyści płynące z udziału w Konkursie to między innymi możliwość dokonania samooceny organizacji pod kątem skuteczności wdrożenia lub potrzeby zastosowania konkretnego systemu zarządzania jakością oraz nowoczesnych metod zarządzania w organizacji. Laureaci Nagrody mogą dzięki niej starać się o przyznanie Certyfikatu Polskiej Nagrody Jakości. Promowani są ponadto przez organizatora na stronach Internetowych oraz w prasie.

Dokumentację aplikacyjną należy składać do dnia 30 września 2018 r. na adres Sekretariatu podany poniżej.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w tegorocznej edycji Konkursu prosimy o kontakt z Sekretariatem Świętokrzyskiej Nagrody Jakości:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Polityki Regionalnej
Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości
ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce
tel.: 41 365 81 81; fax: 41 365 81 91
www.swietokrzyskie.pro

20lecie Do Wstepniaka Male
Logo 20 lat województwa świętokrzyskiego

 

 

 

 

 

 

Strona tytułowa

Ankieta Samoocena

Deklaracja uczestnictwa w XX edycji ŚNJ

1
Logo Świętokrzyskiej Nagrody Jakości