KONSULTACJA OFERTY TRYB POZAKONKURSOWY. OFERTA Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Świętokrzyskiego

Oferta złożona w ramach trybu pozakonkursowego

Oferta Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Świętokrzyskiego

Publikowana oferta złożona przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Świętokrzyskiego pn. Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny – eliminacje wojewódzkie, poddawana jest konsultacji społecznej w ramach trybu pozakonkursowego. Uwagi należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia publikacji (do 1 marca 2024 roku) pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres:

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
fax : 41 395 16 79, email: sekretariat.KD@sejmik.kielce.pl

Artykuł zawiera treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone. Dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której organ nie jest uprawniony (art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – Dz.U.2023.1440).”