Konsultacje ofert – tryb pozakonkursowy

• Oferta Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Razem” w Krasocinie
Publikowana oferta  Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Razem”, Krasocin poddawana jest konsultacji społecznej w ramach trybu pozakonkursowego. Uwagi należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia publikacji pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres:
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
ul. Paderewskiego 34a
25-502 Kielce
fax 41 344 36 11
email:
ekst.sekretariat@sejmik.kielce.pl