Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2012 roku

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2012 roku z zakresu:

1. Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 2. Przeciwdziałania przemocy

 3. Pomocy społecznej

 4. Uchwała Nr 1060/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.