Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2012 roku.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 13 kwietnia br. rozstrzygnął konkurs z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2012 roku i podjął stosowną uchwałę w tej sprawie.

Wyniki konkursu zamieszczono poniżej:

  1. Uchwała Nr 1064/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 kwietnia 2012 roku.
  2. Załącznik Nr 1 do ww. Uchwały.