Kontakt

Krajowa Sieć reintegracji2
Krajowa Sieć reintegracji

Kontakt

Ośrodek Sektorowej Animacji Reintegracji

Andrzej Trze­ciecki
Spec­jal­ista ds. insty­tucji rein­te­gracji społecznej OSAR
Paweł Stankiewicz
Spec­jal­ista ds. admin­is­tra­cyjno –mon­i­toru­ją­cych OSAR

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych

  1. Józefa Bel­lot­tiego 3
    01–022 Warszawa
    Tel.: 22 53 67 536

e-mail: a.trzeciecki@ipiss.com.pl

Partner

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach

IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce

Tel. 41 342 12 42

Fax. 41 344 30 94

Pokój 337 (budynek C2)

Krajowa siec reintegracji4
Krajowa siec reintegracji