Kontakt / Kонтакт

Logotyp

Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Регіональний Центр Соціальної Політики

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel./тел.: (41) 395 15 95 – sekretariat Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej/ Секретаріат Регіональний Центр Соціальної Політики

Biuro projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”/ Проектний офіс “Свєнтокшиське для України”:

tel./тел.: (41) 395 16 92,
tel./ тел.: (41) 395 13 88 – obsługa pracownika z językiem ukraińskim/обслужване на украински.
tel./тел.: (41) 395 19 43.
e-mail: sek.rops@sejmik.kielce.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
Воєводське Бюро Праці

ul. Witosa 86, 25-561 Kielce,
pokój 126 i 11,
tel./тел.: (41) 364 16 38,
tel./ тел.: (41) 364 16 11,
e-mail: ciz@wup.kielce.pl

Powiat Kielecki
Повіт Келецький

Centrum Pomocy Uchodźcom (CPU)/Центр Допомоги Біженцям (CPU),
ul. Stefana Okrzei 18/7, 25-211 Kielce,
tel./тел.: 600 286 695,
e-mail pcprorzei@pcprkielce.pl.

Powiat Skarżyski
Повіт Скаржиський

Centrum Pomocy Uchodźcom CPU/Центр Допомоги Біженцям (CPU),
ul. Plac Floriański 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna – pokój 303,
tel./тел.: 690– 999-062,
e-mail: cpu@skarzysko.powiat.pl

 

 Powiat Starachowicki
Повіт Стараховицький

Centrum Pomocy Uchodźcom CPU/Центр Допомоги Біженцям (CPU)
ul. Borkowskiego 4,
tel./тел.: (41) 276 09 41,
tel./тел.: (41) 276 09 44,
e-mail: swietokrzyskiedlaukrainy@powiat.starachowice.pl.

Powiat Włoszczowski
Повіт Влощовський

Centrum Pomocy Uchodźcom (CPU)/Центр Допомоги Біженцям (CPU)
ul. Koniecpolska 42, 29-100 Włoszczowa,
tel./тел.: (41) 39 44 993.

Gmina Kielce
Місто Кельце

Centrum Pomocy Uchodźcom/ Центр Допомоги Біженцям
ul. Żeromskiego 20/24a, 25-369 Kielce
tel./тел.: (41) 361 06 80