Obrady Konwentu Marszałków w Istebnej, uczestniczy marszałek Andrzej Bętkowski

Konwent Marszałków Województw RP w Istebnej

W Istebnej odbywa się I posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP, a województwo śląskie będzie przez najbliższe miesiące gospodarzem tego gremium, które stało się płaszczyzną wymiany myśli, doświadczeń i pozwala wypracować wspólne stanowisko w wielu istotnych kwestiach, związanych z samorządnością. W wydarzeniu uczestniczy marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Konwent Marszałków RP jest ciałem opiniodawczo-doradczym Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej i reprezentuje interesy wszystkich 16 polskich województw. Niejednokrotnie w istotny sposób wpływał na kształtowanie procesów legislacyjnych, inicjując wiele ważnych zmian ustawodawczych i organizacyjnych.

Podczas I posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP w Istebnej omawiane są działania samorządów województw na rzecz poprawy jakości powietrza: programy dla gmin wspierające poprawę jakości powietrza, walka o czyste powietrze jako wspólna przyszłość – współpraca ze światem nauki, biznesu, organizacjami pozarządowymi. Poruszone zostaną zagadnienia także o systemie prognozowania zagrożenia zdrowotnego w powiązaniu ze stopniem zanieczyszczenia powietrza – przedstawiona zostanie aplikacja mobilna InfoSMOG-MED. Drugi panel będzie poświęcony nauce i jej roli w rozwoju regionalnym.

Idea zwołania Konwentu Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej zrodziła się wraz z powstaniem samorządów szczebla wojewódzkiego w 1999 roku. Działa on na postawie Regulaminu Konwentu Marszałków Województw RP – zatwierdzonego na posiedzeniu plenarnym XXVII Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej – 21 marca 2014 roku w Karpaczu. W jego skład wchodzą marszałkowie wszystkich województw RP, a posiedzenia odbywają się zawsze na terenie województwa, którego marszałek aktualnie przewodniczy Konwentowi.

Transmisja z obrad

 

Galeria zdjęć