Konwent Marszałków Województw RP We Włocławku, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki

Konwent Marszałków Województw RP obraduje we Włocławku. Świętokrzyskie przejmuje prezydencję.

7 grudnia br. we Włocławskim Muzeum Diecezjalnym odbędzie się trzecie i ostatnie posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP pod przewodnictwem województwa kujawsko-pomorskiego, po którym nastąpi oficjalne przekazanie prezydencji, na najbliższe pół roku, województwu świętokrzyskiemu.

W obradach weźmie udział marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, który pod koniec posiedzenia odbierze Laskę Marszałkowską, symbol przewodnictwa gremium marszałków, z rak marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego.

Wśród tematów omawianych podczas Konwentu Marszałków Województw RP znajdą się m.in.:

  • Potrzeba wzmocnienia roli samorządów województw w procesie planowania przestrzennego na poziomie regionalnym.
  • Rola samorządów województw w procesie modernizacji terenów wiejskich przy udziale środków Wspólnej Polityki Rolnej.
  • Rola i zadania Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w rozwoju usług społecznych w kontekście nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027, w tym zagadnienia związane z teleopieką.
  • Projekt stworzenia ogólnopolskiej mapy defibrylatorów.

Szczegółowy program obrad:

https://polskieregiony.pl/wp-content/uploads/2021/12/2021.12.02-Program-III-Konwentu-Marszalkow-07.12.2021.pdf