Marzeniobus

Integracja środowiska młodzieży w ramach projektu „Marzeniobus – nasze sprawy w naszych rękach”

Radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego: wiceprzewodniczący Maciej Kwiatkowski, Katarzyna Wojdan, Borys Bajdo, Julia Wysocka i Filip Ślusarczyk oraz przedstawiciele młodzieżowych rad Starachowic i Skarżyska-Kamiennej uczestniczyli w dwudniowym spotkaniu szkoleniowo-integracyjnym. Do Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji Rejów dotarli specjalnym pojazdem ”Marzeniobusem”.

Efektem było wypracowanie rekomendacji do Banku Pomysłów i Inicjatyw Młodzieżowych. Przedsięwzięcie realizowane przez Młodzieżowy Sejmik wspólnie z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego ma na celu identyfikację oczekiwań i potrzeb młodych ludzi oraz zachęcenie ich do działania – projektowania oraz realizacji różnego rodzaju inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej.

Niebawem Marzeniobus dotrze do kolejnych Młodzieżowych Rad. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Impakt z programu „Aktywni obywatele – fundusz regionalny”.