Marszałek

Nowy wóz dla strażaków z Łącznej

Nowy, średni samochód strażacki wraz z wyposażeniem trafił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej. W sobotę 4 grudnia odbyło się oficjalne przekazanie wozu. W uroczystości wzięli udział m.in.: marszałek Andrzej Bętkowski, radna Sejmiku Agnieszka Buras, wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, poseł Krzysztof Lipiec.

Auto będzie służyło do akcji pożarniczych, ale także ratowania zdrowia i życia ludzkiego.

Zakup auta został współfinansowany w ramach działania 4.1 „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 🇪🇺. Marszałek Andrzej Bętkowski podkreślił, że to był ostatni z 20 wozów, które z unijnego programu trafiły do świętokrzyskich strażaków.

Wartość zakupionego samochodu to 797.040,00 zł, a wartość dofinansowania z RPO WŚ – 597.780,00 zł.