Kontakt

Komisja

Biuro projektu:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, pokój 307a (budynek C2)

Koordynator projektu, Specjalista regionalny:

Marzena Bulińska e-mail: marzena.bulinska@sejmik.kielce.pl
tel. 41 395 18 74

Specjalista ds. oceny zasobów i wdrażania

Kamila Przybycień e-mail: kamila.przybycien@sejmik.kielce.pl
tel. 41 395 18 74

Animator ds. procesu deinstytucjonalizacji i CUS

Artur Armata e-mail: artur.armata@sejmik.kielce.pl tel. 41 395 11 53

Strona internetowa: https://liderzykooperacji.pl/

foto
Lider projektu