Budynek głównej siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach z lotu ptaka

Lista rankingowa JST zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim”

W związku z podsumowaniem naboru uzupełniającego do projektu „Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”, poniżej zamieszczono listę rankingową JST z regionu świętokrzyskiego zakwalifikowanych do udziału w projekcie w ramach w/w naboru uzupełniającego.

Lista rankingowa

Dodatkowe informacje dot. umów, harmonogramu szkoleń i innych informacji związanych z projektem można uzyskać w Departamencie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego pod numerem telefonu 413658181.