Arkadiusz Bąk, Agata Binkowska i Grzegorz Gałuszka

LXIX sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

 W Sali Konferencyjnej Sanatorium Marconi w Busku-Zdroju odbyła się dziś nadzwyczajna LXIX sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni wojewódzcy zwracali się z pytaniami do Stanisława Grzesiaka, prezesa Zarządu „Uzdrowiska Busko- Zdrój” S.A., dotyczącymi działalności Spółki ,,Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. za lata 2019-2023 oraz strategii rozwoju Spółki od 2022 do roku 2030.

Radni podczas poniedziałkowej sesji zadawali pytania dotyczące m.in. stanu zatrudnienia w Spółce, pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, zrealizowanych i zaplanowanych inwestycji, wysokości wynagrodzeń pracowników oraz Rady Nadzorczej a także produkcji wody mineralnej „Buskowianka-Zdrój”.

Informacje dotyczące działalności Uzdrowiska przedstawiali Stanisław Grzesiak, prezes Zarządu „Uzdrowisko Busko- Zdrój” S.A., dyrektor Pionu Lecznictwa prof. dr n. med. Artur Durda oraz dyrektor ds. finansowych Mirosław Jaros. Głos zabierali także pracownicy Uzdrowiska.

Jak poinformował prezes Grzesiak najwięcej osób pracujących w Spółce (784 osoby) było zatrudnionych w roku 2019, najmniej (706 osób) – w roku 2021. W tej chwili Spółka zatrudnia 754 osoby.

W okresie 2019-2023, Spółka odnotowała stratę jedynie w roku 2020, a w pozostałych latach uzyskała wynik dodatni, z czego największy zysk zostanie najprawdopodobniej odnotowany za 2023 r. Do końca października br. wyniósł on blisko 16 mln zł. Jak poinformował prezes Stanisław Grzesiak część ubiegłorocznego zysku zostanie przeznaczona na nagrody dla pracowników.

Wpływ na niższe wyniki Spółki, uzyskane w latach 2020-2022, miała przede wszystkim realizacja zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wiążąca się z koniecznością wprowadzenia ograniczeń w działalności lub z całkowitym zaniechaniem udzielania szerszego zakresu usług przez Spółkę. Wpłynęło to na wielkości wykonania usług finansowanych przez NFZ i usług komercyjnych, realizowanych w warunkach stacjonarnych oraz ambulatoryjnych. Dodatkowo, w latach 2020-2022 na pogorszenie wyniku w lecznictwie wpłynęło wyłączenie ze sprzedaży 121 łóżek w Uzdrowiskowym Szpitalu Kompleksowej Rehabilitacji „Krystyna”.

Wśród najważniejszych inwestycji, które w ostatnim czasie zostały zrealizowane lub znalazły się w planach realizacji prezes Stanisław Grzesiak wymienił m.in.: rozbudowę Szpitala Uzdrowiskowego „Krystyna” służąca optymalizacji procesu terapeutyczno-leczniczego w chorobach układu krążenia, wykonanie obudowy otworu “Nowy Nurek”, wykonanie instalacji gazów medycznych dla 120 łóżek w Szpitalu Uzdrowiskowym “Krystyna” – w związku z Covid 19′, przebudowę sieci komputerowej – realizacja projektu InPlaMed, stworzenie rezerwowego źródła zasilania w wodę i energię dla Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego “Górka”.

W zakresie ochrony zdrowia, zarząd Spółki zaplanował realizację 15 zadań, w tym 13 zadań o charakterze inwestycyjnym. Z zaplanowanych zadań: 9 zadań zrealizowano, 5 zadań jest w trakcie realizacji, a jedno zadanie pn. „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2” zakończono z uwagi na problemy związane z pandemią COVID, uniemożliwiające realizację przewidzianych form wsparcia.

W zakresie produkcji wody mineralnej „Buskowianka-Zdrój” 4 zadania wykonano, a pozostałe 3 są w trakcie realizacji. Rozpoczęcie części z nich zadań została przesunięta do realizacji na rok 2024. Najlepszy wynik w zakresie produkcji i sprzedaży widy mineralnej „Buskowianka-Zdrój” zostanie najprawdopodobniej odnotowany również za 2023 r.

Zgodnie ze Strategią rozwoju Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. na kolejne lata Spółka planuje zakup i uruchomienie nowej linii rozlewniczej szkła dla zakończenia zadania pn. „Baza gospodarcza „Wełecz” – Budowa nowoczesnego Zakładu Produkcji Wody Mineralnej “Buskowianka”.

Inwestycja ta ma zwiększyć moc produkcyjną, dając Spółce możliwość rozwoju oraz umocnienia marki „Buskowianka” na rynku. Przeniesienie zakładu produkcji „Buskowianki-Zdrój” do miejscowości Wełecz ma pozwolić na wykorzystanie terenów po obecnie działającej linii produkcyjnej zgodnie z ich leczniczo-uzdrowiskowym przeznaczeniem. Inwestycja zostanie wykonana w formule zaprojektuj, wybuduj i wyposaż wraz z technologią. We wrześniu 2023 roku została podpisana umowa z firmą budowlaną „Anna-Bud” na wykonanie zadania na kwotę ryczałtową brutto 27 mln 853 tys. zł. W ramach umowy zostanie wykonana rozbudowa istniejącej hali magazynowej o nową halę produkcyjną wraz z zapleczem socjalnym, modernizację przejdzie plac manewrowy, inwestycja obejmie także dostawę, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej linii do napełniania butelek PET o wydajności maksymalnej 14 000 butelek na godzinę wraz z urządzeniami pomocniczymi dla linii rozlewniczej. Planowany termin realizacji inwestycji to październik bieżącego roku. Aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Został złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Kolejnym z projektów, zaplanowanych do realizacji w najbliższym czasie jest „Reedukacja chodu u pacjentów neurologicznych i z powikłaniami ortopedycznymi”. Zadanie w całości finansowane jest z budżetu państwa, z dotacji celowej w ramach programu: „Wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji, ze środków subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego z Funduszu Medycznego”. Projekt zakłada dostawę stacjonarnego robota rehabilitacyjnego kończyn dolnych i polega na wsparciu terapii chodu u pacjentów neurologicznych i z powikłaniami ortopedycznymi poprzez zastosowanie stacjonarnego robota rehabilitacyjnego. Celem terapii z zastosowaniem urządzenia jest przywracanie i rozwój umiejętności chodzenia w sytuacji jej utraty.

Wśród pytań radnych Sejmiku do Stanisława Grzesiaka, prezesa Zarządu „Uzdrowiska Busko- Zdrój” S.A. pojawiło się także dotyczące produkcji środków kosmetycznych. Prezes poinformował, że Spółka zamierza zmienić część asortymentu produkowanych kosmetyków oraz znacząco zwiększyć ich reklamę.