Tomasz Jamka

Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Regionu Świętokrzyskiego dyskutował o wschodniej obwodnicy Kielc

Pod przewodnictwem posła na Sejm RP Rafała Kasprzyka, w Urzędzie Miasta Kielce odbyło się dziś wyjazdowe posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Regionu Świętokrzyskiego. Tematem spotkania, w którym udział wzięli m.in. członek Zarządu Tomasz Jamka oraz przedstawiciele Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach było omówienie zagadnień związanych z budową wschodniej obwodnicy Kielc, m.in. przedstawienie stanowisk dot. wariantów planowanej trasy.

Głównym celem budowy wschodniej obwodnicy m. Kielce jest przeniesienie ruchu tranzytowego pojazdów samochodowych z miasta na nowo wybudowany odcinek drogi po stronie wschodniej, co znacznie usprawni komunikację w mieście, poprawi parametry techniczne drogi a także w sposób zasadniczy wpłynie na bezpieczeństwo użytkowników dróg. Planowana inwestycja ma za zadanie połączenia DK73, S7 i S74 oraz DW745, DW763 i DW764, znacznie usprawniając warunki komunikacyjne w tej części regionu i będzie mieć pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy całego obszaru. Pozwoli na skomunikowanie ciągów dróg wojewódzkich, krajowych i wyeliminowanie tranzytu z centralnej części Kielc, przyczyniając się do pobudzenia ekonomicznego rozwoju wschodniej części stolicy województwa poprzez utworzenie połączeń komunikacyjnych ze słabo dostępnymi dotychczas częściami powiatu.

Planowana inwestycja realizowana jest w oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim – reprezentowanym przez ŚZDW w Kielcach, a Miastem Kielce – reprezentowanym przez MZD w Kielcach.

Jak podkreślił Tomasz Jamka – Zarząd Województwa Świętokrzyskiego chce wsłuchać się w oczekiwania strony społecznej, tak aby inwestycja, która jest niezbędna dla Kielc, była jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców. Konsensus jest bardzo trudny do osiągnięcia, jednak wierzę w to, że uda się go wypracować. Wychodzimy mieszkańcom naprzeciw, przedstawiliśmy zarysy dwóch kolejnych wariantów możliwego przebiegu obwodnicy. Szukamy takiego rozwiązania, aby wyburzeń i konieczności wykupu gruntów było jak najmniej. Pewnie nie uda się tej liczby zredukować do zera, jednak chcemy ją ograniczyć do minimum, aby mieszkańcy mogli spokojnie żyć i funkcjonować – dodał Tomasz Jamka.

W posiedzeniu uczestniczyli także prezydent Kielc Bogdan Wenta, przedstawiciele Wojewody Świętokrzyskiego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, samorządowcy z sąsiednich gmin oraz mieszkańcy podkieleckich miejscowości.