Marszałkowie o kolejach regionalnych i sporcie

Czy samorządy województw przejmą koleje regionalne? Ta kwestia była rozważana podczas ostatniego Konwentu Marszałków we Wrocławiu.

Czy samorządy województw przejmą koleje regionalne? Ta kwestia była rozważana podczas ostatniego Konwentu Marszałków we Wrocławiu.

Gośćmi spotkania marszałków województw byli wiceminister transportu Mirosław Chaberek oraz prezes PKP S.A. Andrzej Wach, którzy prezentowali rządowy projekt strategii dla kolei do 2013 roku. – Rząd usiłuje namówić samorządy województw, by przejęły na swoje barki przewozy regionalne i utworzyły spółki z udziałem samorządów – informuje Zdzisław Wrzałka, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, który uczestniczył we wrocławskim spotkaniu. Przedstawiciele samorządów województw choć nie mówią „nie” rządowemu pomysłowi, stawiają jednak warunki. – Zgłaszaliśmy obawy, czy na przykład po przejęciu przewozów regionalnych przez samorządy spółka PKP Polskie Linie Kolejowe nie będzie podnosiła opłat za korzystanie z torów – podkreśla Zdzisław Wrzałka. – Można jednak było odnieść wrażenie, że strona rządowa gotowa jest na ustępstwa i na przekazanie linii kolejowych o znaczeniu regionalnym.

Podczas posiedzenia Konwentu marszałkowie dyskutowali również o zarządzaniu przez Ministerstwo Sportu środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W przyjętym stanowisku marszałkowie wyrażają stanowczy sprzeciw wobec sposobu zarządzania pieniędzmi przeznaczonymi na inwestycje sportowe.

W oświadczeniu czytamy: „Od dwóch lat z niepokojem obserwujemy tendencję powiększania środków kierowanych na tzw. Inwestycje strategiczne dla polskiego sportu, kosztem drastycznego obniżenia rocznych limitów dla województw na realizację zadań terenowych”. Konwent zaapelował do premiera o przywrócenie dotychczas stosowanych proporcji: 30 proc. funduszy na zadania strategiczne, 70 proc. na inwestycje w terenie.