Euro Banknotes 3212757 1920

Miliony na rozwój świętokrzyskich firm

Następne prawie 50 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego trafi do świętokrzyskich przedsiębiorców na projekty dotyczące wsparcia inwestycyjnego sektora mikro, małych i średnich firm z regionu. Uchwałę o podziale pieniędzy w ramach trzeciego już konkursu dla firm podjął Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Konkurs realizowany był w dwóch segmentach: pierwszy był adresowany do firm z obszarów strategicznej interwencji, obejmujących teren turystyczny Gór Świętokrzyskich oraz obszar uzdrowiskowy, i dotyczył on działalności gospodarczej związanej z zakwaterowaniem turystów i kuracjuszy. Drugi segment dedykowany był przedsiębiorcom sektora MŚP z terenu całego województwa i dotyczył przetwórstwa przemysłowego.
Zainteresowanie konkursem było bardzo duże – przedsiębiorcy zgłosili aż 174 projekty związane z rozwojem prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Po ocenie formalnej i merytorycznej komisja konkursowa rekomendowała Zarządowi Województwa do dofinansowania w sumie 84 projekty. 8 z nich związanych jest z prowadzeniem działalności gospodarczej w sferze turystyki na obszarze uzdrowiskowym i na terenie Gór Świętokrzyskich, z kolei 76 wniosków – z przetwórstwem przemysłowym.
Te ostatnie projekty dotyczą bardzo wielu branż, od metalowej po spożywczą. Wszystkie związane są z wprowadzeniem nowych rozwiązań technologicznych i są to np.: wdrożenie innowacyjnych, specjalistycznych usług z zakresu obróbki metali, wprowadzenie na rynek nowej generacji okien i drzwi dźwiękoizolacyjnych czy uruchomienie produkcji opakowań na produkty spożywcze z zastosowaniem dodatku pochłaniającego tlen, który wydłuży okres przydatności przechowywanej żywności.

– Do wybranych wnioskodawców trafią dotacje w wysokości przeciętnie kilkuset tysięcy złotych. Najniższa wnioskowana przez przedsiębiorcę kwota wynosi 60 tysięcy, najwyższe dotacje są po 750 tysięcy złotych. W sumie do 84 małych i średnich firm w regionie trafi z RPO ponad 49 milionów 580 tysięcy złotych – podkreśla marszałek województwa Adam Jarubas.

To już trzeci i ostatni z konkursów dedykowanych świętokrzyskim przedsiębiorstwom. Na wzmocnienie i rozwój sektora mikro, małych i średnich firm w regionie Zarząd Województwa rozdysponował w sumie prawie 250 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020.

Iwona Sinkiewicz- Potaczała, rzecznik prasowy

Lokalizacja