Miliony Na Scalanie Gruntów W Powiecie Jędrzejowskim (4)

Miliony na scalanie gruntów w powiecie jędrzejowskim

Marszałek Andrzej Bętkowski oraz członek Zarządu Marek Jońca podpisali dziś 3 umowy na realizację projektów scaleniowych ze starostą jędrzejowskim Pawłem Faryną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Ich łączna wartość dofinasowania to 13 milionów złotych.

W podpisaniu umowy wzięli udział także wicestarosta jędrzejowski Maria Barańska, senator Krzysztof Słoń.

Dzięki środkom pochodzącym z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Budżetu Państwa zrealizowane zostaną projekty scalenia gruntów wsi Kawęczyn, gmina Imielno, wsi Łysaków Pod Lasem, gmina Jędrzejów, oraz wsi Łysaków Kawęczyński, gmina Jędrzejów na łącznej powierzchni 978 hektarów. Starosta jędrzejowski na realizację wszystkich operacji otrzyma łącznie dofinansowanie w wysokości 13 066 065 zł, w tym 8 313 936 pochodzących ze środków EFFROW.

– Wielu rolników użytkuje rozproszone działki rolne. Aby ułatwić im działalność oraz zachować konkurencyjność naszego rolnictwa realizujemy projekty scalenia gruntów. Dziś podpisujemy 3 umowy i blisko tysiąc hektarów gruntu w powiecie jędrzejowskim zostanie scalonych – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

– Wartością dodaną w scalaniu gruntów jest budowa sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz regulacja stosunków wodnych na obszarze objętym scaleniem. Zachęcam starostów do korzystania z dofinansowania na te działania w przyszłej perspektywie finansowej, w której także przeznaczymy na to środki – dodaje członek Zarządu Marek Jońca.

Od rozpoczęcia wdrażania PROW w perspektywie 2014-2020 w Województwie Świętokrzyskim odbyły się jak dotąd dwa nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach których do realizacji wybrano 5 operacji na łączną wnioskowaną kwotę pomocy ponad 46 mln zł., z czego ze środków EFRROW prawie 30 mln zł. Wśród realizowanych dotychczas był 1 operacja realizowana na terenie powiatu włoszczowskiego i 4 na terenie powiatu jędrzejowskiego.

Scalenie gruntów polega na wydzieleniu nowych działek ewidencyjnych, o innym ukształtowaniu w stosunku do pierwotnych, w celu doprowadzenia do zmniejszenia ilości małych, rozproszonych działek składających się na gospodarstwo, oraz do powiększenia ich średniej wielkości. W ramach projektu scalenia przeprowadzone zostaną oprócz procesu wymiany i scalania gruntów również prace w zakresie zagospodarowania poscaleniowego terenu, które obejmą w szczególności stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz wykonanie zadań wpływających na regulację stosunków wodnych na obszarze objętym scaleniem.

W ramach realizowanych operacji wybudowanych zostanie ponad 2 km nowych dróg, a 19 km istniejących zostanie przebudowanych. Planowany termin zakończenia wszystkich prac związanych z postępowaniem scaleniowym oraz zagospodarowaniem poscaleniowym to czerwiec 2025 roku.

 

Galeria zdjęć