Rzut Ogólny Na Uczestników Komisji

Obradowała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Pod przewodnictwem radnej Agnieszki Buras odbyło się trzecie już w tym miesiącu posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, podczas którego jednostki podlegające pod Urząd Marszałkowski zdały relację z wykonania swoich budżetów za I półrocze.

Radni po wysłuchaniu sprawozdań skarbnik województwa – Marii Fidzińskiej- Dziurzyńskiej i dyrektorów oraz pracowników samorządowych instytucji kulturalnych przyjęli:

  • Informację o przebiegu wykonania Budżetu Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2022 roku
  • Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022-2040, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku
  • Informację o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2022 roku, sporządzonych przez samorządowe instytucje kultury.

Galeria zdjęć