W siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie marszałek Andrzej Bętkowski podpisał umowy na dofinansowanie dróg w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej

Miliony na świętokrzyskie drogi z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej

Budowa obwodnic miejscowości Bogoria i Nowy Korczyn oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice otrzymają 85% dofinansowania ze środków unijnych. Dziś w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie marszałek Andrzej Bętkowski podpisał umowy na dofinansowanie dróg w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej. Te trzy inwestycje o wartości ponad 181 mln zł zwiększą bezpieczeństwo oraz poprawią komfort podróżowania drogami naszego regionu.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła wyniki naboru konkursu „Infrastruktura drogowa”, realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej. Dziś w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie podpisano umowy z wnioskodawcami.

– To kolejne, duże i potrzebne inwestycje drogowe, które realizujemy w tej kadencji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Cieszymy się, że wszystkie trzy zadania otrzymały 85 procent dofinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Budowa obwodnic odciąży ruch w centrum miast i poprawi bezpieczeństwo na drogach. Ponadto obwodnice mogą się przyczynić  do rozwoju okolicznych obszarów, przyciągając nowe inwestycje i miejsca pracy – podkreślił marszałek Andrzej Bętkowski.

W wydarzeniu uczestniczyli także dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Jacek Sułek oraz p.o. dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Maciej Grzeszczak.

Budowę 3,5-kilometrowej obwodnicy Nowego Korczyna, która kosztować będzie ponad 93 mln zł wykona firma MIRBUD S.A. Zaplanowane prace przy budowie obwodnicy obejmą m.in. przebudowę drogi krajowej 79 w obrębie planowanych skrzyżowań, przebudowę istniejącego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 973, przebudowę drogi powiatowej 0134T zaprojektowanej pod wiaduktem obwodnicy Nowego Korczyna, budowę obiektu mostowego na rzece Nidzie, a także budowę wiaduktu nad drogą powiatową 0134T. W ramach inwestycji powstaną także przepusty i rowy kryte oraz przejścia dla małych zwierząt. Wybudowany zostanie system odwodnienia, kanalizacja deszczowa oraz dodatkowe jezdnie o parametrach dostosowanych jak dla dróg klasy D, o łącznej długości ponad 4 km. Budowa powinna zakończyć się do końca 2025 roku.

Wykonawcą prac przy budowie obwodnicy Bogorii jest firma GEOSOLID z Krakowa.  Koszt inwestycji to blisko 42,4 mln zł. Obwodnica ma powstać w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 757 (Opatów – Stopnica). Nowa droga o długości ok. 2,5 km przebiegać będzie od miejscowości Kiełczyna do wyjazdu z Bogorii, prowadzącego w kierunku Staszowa. W ramach inwestycji zaplanowano również budowę miejsca kontroli pojazdów ciężarowych, dodatkowych jezdni do obsługi terenów przyległych, chodników, oświetlenia drogowego oraz przebudowę infrastruktury technicznej. Budowa obwodnicy powinna zakończyć się w trzecim kwartale 2025 r.

Z kolei do końca września przyszłego roku zmodernizowany zostanie 5-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej Nr 744 pomiędzy Tychowem-Starym a Starachowicami. Umowa na roboty budowlane z zawarta firmą FART opiewa na ponad 46 mln zł. W miejscu inwestycji powstaje bezkolizyjne skrzyżowanie typu rondo, ciąg pieszy oraz ścieżka rowerowa (prawie 4 km). Jezdnia drogi wojewódzkiej Nr 744 ma zostać poszerzona do 7 metrów.