Rozmawiali o perspektywach zwiększenia efektywności energetycznej budynków w ramach projektu MonitorEE

Rozmawiali o perspektywach zwiększenia efektywności energetycznej budynków w ramach projektu MonitorEE

Dobra praktyka z zakresu efektywności energetycznej budynków z terenu województwa świętokrzyskiego oraz założenia ramowe projektu MonitorEE – to tematy rozmów I wewnętrznego spotkania instytucjonalnego projektu MonitorEE (Interreg Europa), które odbyło się 26 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Spotkanie prowadziła Anna Kucharczyk, zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWŚ.                                                                                      

Podczas spotkania omówiono nie tylko założenia ramowe projektu MonitorEE, ale również najbliższe zadania, które są przewidziane w jego harmonogramie. Ponadto podsumowano
II Spotkanie Międzynarodowe partnerów i interesariuszy projektu, które miało miejsce w Paryżu w dniach 22 – 23 listopada 2023 r. Przedstawiono również dobrą praktykę
z zakresu efektywności energetycznej budynków z terenu województwa świętokrzyskiego, zastosowaną w budynku CENWIS, należącym do Politechniki Świętokrzyskiej.

Spotkanie było okazją do podsumowania dotychczasowych działań podejmowanych w projekcie, jak również do omówienia możliwości wsparcia projektów związanych z OZE
i efektywnością energetyczną w nowej, unijnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Projekt MonitorEE jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa (Cel szczegółowy: 2.1 Promowanie rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej).