Dziewczynka W Czerwonej Sukience Konkurs Muzeum

Muzeum szuka dziewczynki w czerwonej sukience – konkurs

Muzeum Narodowe w Kielcach ogłosiło konkurs, który wyłoni dziewczynkę w wieku 8-10 lat, wizualnie podobną do „Dziewczynki w czerwonej sukience” z obrazu Józefa Pankiewicza. Nagroda główną w konkursie będzie udział w filmie promującym muzeum  poprzez wcielenie się w rolę właśnie dziewczynki z obrazu artysty.

Zadanie konkursowe polega na przesłaniu zdjęcia/wideo z komentarzem, przedstawiającego wizualnie podobną dziewczynkę, do tej z portretu Józefa Pankiewicza. Odpowiedź na pytanie konkursowe musi być udostępniona w wiadomości prywatnej na Facebooku Muzeum Narodowego w Kielcach bądź na adres e-mail: promocja@mnki.pl

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać w formie zdjęcia/wideo opatrzonych 2-3 zdaniami komentującymi chęć udziału, za pośrednictwem wiadomości prywatnej na facebooku bądź e-mailem: promocja@mnki.pl od 30 stycznia do 7 lutego 2024 roku do północy.

Laureata konkursu wyłoni komisja, która będzie oceniała zgłoszone kandydatury według następujących kryteriów: zgodność wizualna z portretem Pankiewicza. Konkurs może pozostać bez rozstrzygnięcia. Nagrodą główną w konkursie będzie udział w filmie promującym Muzeum Narodowe w Kielcach poprzez wcielenie się w rolę dziewczynki z obrazu Pankiewicza. Film zostanie zrealizowany przez Muzeum Narodowe w Kielcach w uzgodnionym z przedstawicielami ustawowymi Laureata Konkursu terminie (między 11 a 18 lutego 2024 roku) w przestrzeni Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich. Z uwagi na małoletniość uczestników udział opiekuna podczas nagrywania filmy jest obowiązkowy.

 

więcej informacji oraz regulamin