Marszałek Andrzej Bętkowski podczas uroczystości

Młodzi strażacy z powiatu skarżyskiego otrzymali promesy

W Grzybowej Górze marszałek Andrzej Bętkowski, przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka uczestniczyli w uroczystym przekazaniu promes dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Z terenu powiatu skarżyskiego dotacje otrzymały cztery drużyny na łączną kwotę 30 160,00 zł.

W gronie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, którym wręczono promesy w wysokości 7 540,00 zł, znajdują się:

  1. Jednostka OSP z Grzybowej Góry
  2. Jednostka OSP z Lipowego Pola Plebańskiego
  3. Jednostka OSP ze Skarżyska-Kamiennej
  4. Jednostka OSP z Sorbina.

Dotacje zostaną przeznaczone na zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia osobistego oraz sprzętu teleinformatycznego wykorzystywanego w procesie szkolenia członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Przypomnijmy, że 5 września br. Rada Ministrów podjęła Uchwałę Nr 179/2022 w sprawie przyznania Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych w wysokości 25 mln zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych. Aż 861 tys. zł z tej kwoty trafi do 139 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu województwa świętokrzyskiego.

Dotacje w postaci promes to kolejne rządowe wsparcie finansowe dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, tym razem skierowane do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zrzeszających dziewczęta i chłopców w wieku od 10 do 18 lat, którzy poprzez zabawę, zawody sportowe, zloty, rajdy i wspólne wyjazdy poznają zasady bezpieczeństwa i współpracy w grupie, a także odkrywają tajniki strażackiej służby, w ten sposób są również przygotowywani do bezinteresownej służby w szeregach OSP.

Podstawowe zadania MDP to m.in.:

  • udział w zapobieganiu pożarom poprzez oddziaływanie na środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
  • podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej;
  • organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej; rozwijanie sprawności fizycznej członków poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki;
  • podejmowanie i realizacja zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej i drużyny oraz macierzystej OSP;
  • działalność wolontarystyczna.